analiza systemu informacji wizualnej wystawy design violence w science gallery w dublinie

analiza rozpoczyna się od zewnętrznego oznaczenia. logo science gallery jest słabo widoczne z kilku perspektyw – zasłaniają go drzewa, dochodzi także do zaburzenia hierarchii ważności informacji, nazwa wystawy design violence staje się główną informacją wizualną miejsca. mylący okazuje się także umieszczony na frontowej szybkie budynku napis „entrance this way”, ponieważ wejście znajduje się w przejściu z boku galerii. kolejne slajdy pokazują błędy w informacji wizualnej wewnątrz budynku takie jak, tablice informacyjne z wymienionymi nazwami pomieszczeń oraz kierunkami, które nie są spójne, brak jasności w oznaczeniu zmiany funkcji przestrzeni – nie wiemy gdzie kończy się wystawa, a gdzie zaczyna kawiarnia, nie ma widocznej informacji na temat kierunku zwiedzania, trudno także znaleźć windę. tabliczki informacyjne znajdujące się przy eksponatach wyglądają tak samo jak tabliczki przy drzwiach, ponadto tabliczki są bardzo małe, by przeczytać tekst trzeba się do nich zbliżyć, natomiast sposób umieszczenia tabliczek – na metalowych rurkach zwisających z sufitu, powoduje, że łatwo można w nie uderzyć. mylące jest także oznaczenie toalet, oraz brak spójności wizualnej znaków – są użyte trzy rodzaje piktogramów.
 

projekt

projekt został opracowany w ramach przedmiotu projektowanie systemów orientacji wizualnej.

Info:
autorzy:
klaudia musiał
prowadzący:
małgorzata ciesielska
przedmiot:
projektowanie systemów orientacji wizualnej

Comments are closed