Annette Siemes

Annette Siemes
Annette Siemes
badania komunikacji
Konsultacje:
wtorki i soboty - po zajęciach lub po wcześniejszym umówieniu
Kontakt:
annette.siemes@gmx.de

też nie wiem, co to wszystko oznacza. ale znam metody, aby się dowiedzieć.

nota biograficzna
 • coolibri, Bochum – największe czasopismo kulturowo-młodzieżowe w Zagłębiu Ruhry – asystent redakcji, praca dziennikarska w czasie studiów (1993-2000)
 • Deutsche Welle, Kolonia – Dział badań odbiorców (2001-02);
 • Globalpark GmbH, Hürth k. Kolonii – agencja badań online (2002);
 • GIM – Gesellschaft für innovative Marktforschung mbH, Heidelberg – agencja innowacyjnych badań rynkowych (2002/03);
 • com.X Institut, Bochum – agencja badań komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firm i organizacji (2003-2004)
 • Instytut Publicystyki i Komunikacji Społecznej, Universität Bochum (2000-01);
 • Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, DSW – Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław (2004-08),
 • Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Wrocławski (2008-…);
 • szkoła wyższa psychologii społecznej – zajęcia z zakresu projektowania badań komunikacji (2008-…)
specjalizacje badawcze
 • badanie zjawisk komunikacji
 • badanie roli i funkcji liczb w komunikacji medialnej
najważniejsze publikacje

monografie:

 • normalność w komunikacjach – jej negocjowanie i badanie. na materiale komentarzy dotyczących architektury domów mieszkalnych. łódź: primum verbum. 2013
 • Zahlen in Medienangeboten. Eine Studie zur Konstitution und Funktion medialer Zahlenwirklichkeiten [Liczby w ofertach medialnych. Badanie na temat powstawania i funkcji rzeczywistości liczb w mediach], Oberhausen: Athena. 2009

artykuły:

 • dom i urlop – dwa współzależne koncepty? W: Michał Grech & Annette Siemes (red.), badanie i projektowanie komunikacji 2, s. 211-225. wrocław/kraków: libron. 2013
 • to (nie) dom? – proces negocjowania normalności na przykładzie komunikacji dotyczących architektury użytkowej. W: Michał Grech & Annette Siemes (red.), badanie i projektowanie komunikacji 1, s. 95-123. Wrocław/Kraków: Libron. 2012
 • Koncepcje stylów życia i obserwacja komunikacji – lifestyle‘owe kody komunikacyjne. W: Grażyna Habrajska (red.), Komunikatywizm w Polsce – wybrane zagadnienia z teorii i praktyki (Seria Poznawać. Tworzyć. Komunikować), s. 227-239, Łódź: Primum Verbum. 2011
 • To (nie) dom? – Komentarze do architektury domów na forach internetowych. Badanie tekstów o projektach architektury użytkowej. W: Marek Graszewicz & Jerzy Jastrzębski (red.), Teorie komunikacji i mediów 4, s. 283-304, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT. 2011
 • Koncepcje stylów życia i obserwacja komunikacji – lifestyle‘owe kody komunikacyjne. W: Aleksander Kikliewicz (red.), Język poza granicami języka 2. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo. Część 1. Aspekty lingwistyczno-semiotyczne (s. 229-239), Olsztyn: UWM. 2011
 • Jak badać komunikację – dlaczego potrzebujemy podejścia jakościowego i na czym ono polega? Kontekst teoretyczny dla badań z zakresu projektowania komunikacji. W: communication design magazine, vol. 1/2011, 
[dokument online, 29.04.2011:] http://cd-magazine.uni.wroc.pl/artykul/jak_badac_komunikacje/ 2011
 • Liczby w mediach: rola i funkcja rzeczywistości liczb w komunikacji medialnej – wyniki badania empirycznego. W: Barbara Bogołębska & Monika Worsowicz (red.), Styl – Dyskurs – Media (str. 419-431), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 2010
 • Niklasa Luhmanna wykład Wprowadzenie do teorii systemów w wydaniu książkowym. W: B. Balicki / D. Lewiński / B. Ryż & E. Szczerbuk (red.), radykalny konstruktywizm. antologia (s. 173-210)., Wrocław, Centrum im. Willy Brandta: GAJT 2010
 • Instrukcja używania miasta – komunikacja społeczna w mieście (zarys projektu). W: Anna Obrębska (red.), Komunikacja wizualna w przestrzeni społecznej (s. 67-76; razem z: Fleischer, Michael), Łódź: Primum Verbum. 2009
 • Die Krisen-Riesen [Olbrzymy kryzysu]. kultuRRevolution – zeitschrift für angewandte diskurstheorie, 55/56 (2/2008, 1/2009), str. 30-33. 2009
 • Znaki miasta. System komunikacji dla turystów Starego Miasta we Wrocławiu. Wyniki badań empirycznych. 2K – kultura i komunikacja, 1-2/06, str. 2-11 (red.)., Wrocław 2006
 • Eine Frage der Perspektive [temat „media” w dziennikarstwie i PR – wyniki badań], prmagazin, 9/2004, str. 54-58, (razem z: Quast, Thomas). 2004
 • Blick in den Spiegel [temat „media“ w dziennikarstwie i PR – wyniki badań], prmagazin, 7/2004, str. 56-60, (razem z: Quast, Thomas). 2004
 • Gesunde Mischung? [temat „zdrowie” w dziennikarstwie i PR – wyniki badań], prmagazin, 9/2003, str. 44-47. 2003
 • Fit für PR? [temat „zdrowie” w dziennikarstwie i PR – wyniki badań], prmagazin, 7/2003, str. 52-56. 2003
 • Auslandskorrespondenten in Polen zwischen Rollenverständnis und Arbeitsrealität. Ein Blick hinter die Kulissen der Auslandsberichterstattung. W: Peter Kruck, Christine Rothe, Gudrun Schäfer (red.), Kommunikation im Gespräch (s. 203-218), Münster: Daedalus Verlag. 2002
 • Auslandskorrespondenten in Polen – Nachbarschaftsvermittler zwischen Rollenverständnis und Arbeitsrealität [Korespondenci zagraniczni w Polsce – pośrednicy w sąsiedztwie, między rolą a realnością], Bochum: bochumer universitätsverlag. 2000
stanowisko naukowe, członkostwa i wyróżnienia
pliki do pobrania

Comments are closed