prace

ubieranki hanki

  ubieranki hanki pomoc edukacyjna w formie gry dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących. pomoc składa się z kilkunastu elementach wydrukowanych na folii magnetycznej, którą można przyczepić do tablicy magnetycznej w klasie. gra ma poszerzać i utrwalać słownictwo z zakresu zjawisk atmosferycznych, części garderoby oraz pór roku. studenci realizujący projekt wyznaczyli sobie kilka celów, które powinna […]

film image’owy „wybory”

z przyjemnością przedstawiamy państwu projekt badawczy zrealizowany przez studentów grafiki w ramach modułu communication design. z opisu autorów: w ramach modułu communication design zlecone zostało nam przeprowadzenie rozpoznania problemu badawczego, przeprowadzenie badania, zestawienie wniosków a także zaproponowanie rozwiązania stwierdzonego problemu. w ramach zadania zrealizowany miał zostać również film image’owy. problemem badawczym, był postępujący spadek frekwencji […]

Film „Anatomia podwórka”

Anatomia podwórka on Vimeo . “Anatomia podwórka – próba opisu tożsamości miejsca i jego użytkowników: podwórze kamienicy czynszowej na obszarze wrocławskiej dzielnicy Nadodrze.” Krótka, dokumentalna forma filmowa jest próbą opisu fragmentu Nadodrza, jednego ze śródmiejskich osiedli Wrocławia. Przedstawia jeden dzień z życia podwórka oraz zapis rozmów z mieszkańcami. Współczesny obraz użytkowników tego obszaru półpublicznej przestrzeni […]

marina wrocław

prev next marina wrocław jest ośrodkiem sportów wodnych i rekreacji powstałym z ramienia fundacji hobbit. ze względu na podwójny charakter działalności mariny (50% komercyjna, 50% fundacji) zrealizowano dwa badania. pierwsze, dotyczące kultury fundacji hobbit, przeprowadzono wśród osób bezpośrednio z nią związanych. drugie badanie umożliwiło poznanie wizerunku ośrodka sportów wodnych oraz jego użytkownika wśród potencjalnych klientów […]

Corporate Identity dla klubu Wrotka

prev next Obiektem naszej analizy był Międzyuczelniany Klub Kajakowy WroTKa. W ramach projektu przeprowadziliśmy badania mające na celu potwierdzenie postawionej przez nas następującej hipotezy: mało atrakcyjna identyfikacja wizualna przekłada się na niewielkie zainteresowanie klubem. Do zaprojektowania nowej tożsamości organizacji pomocne były nam wyniki pochodzące z dwóch badań ankietowych; jedno skierowane do członków klubu, drugie zaś […]

Corporate Identity dla koła ceramicznego ASP we Wrocławiu

prev next Naszym zadaniem w prezentowanym projekcie było stworzenie nowej identyfikacji wizualnej dla Ceramicznego Koła Naukowego Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Praca przebiegała w kontakcie z członkami koła, co pozwoliło nam dostrzec nowe perspektywy kształtowania systemu identyfikacji oraz wypracować nową spójnię tożsamości postulowanej dla organizacji. W naszej pracy wyszliśmy od istoty samego materiału, jakim posługuje […]

Corporate Identity dla stowarzyszenia „Przebudzeni”

prev next Celem projektu było stworzenie identyfikacji wizualnej dla Stowarzyszenia „Przebudzeni”, które zajmuje się pomocą więźniom poprzez filozofię Buddyzmu. Ideą projektu było pokazanie procesu zmiany i rozwoju, która zachodzi u więźniów poddanych terapii. Kontekst wizualny projektu odnosi się do natury, harmonii i spokoju. projekt zadaniem studentów w ramach modułu corporate identity było opracowanie kompleksowego programu […]