badania

beer glass design

infografika prezentująca wyniki badań subiektywnych wrażeń wywołanych wizualnymi cechami naczyń do piwa infografika prezentuje wyniki badań przeprowadzonych podczas zajęć metody badania dizajnu. do badania wybrano model badawczy inspirowany metodologią kansei, która pozwala powiązać emocje z cechami produktu, w tym przypadku kształt naczynia z wrażeniami związanymi z piwem. cały projekt składał się z kilku etapów. projekt […]

film image’owy „wybory”

z przyjemnością przedstawiamy państwu projekt badawczy zrealizowany przez studentów grafiki w ramach modułu communication design. z opisu autorów: w ramach modułu communication design zlecone zostało nam przeprowadzenie rozpoznania problemu badawczego, przeprowadzenie badania, zestawienie wniosków a także zaproponowanie rozwiązania stwierdzonego problemu. w ramach zadania zrealizowany miał zostać również film image’owy. problemem badawczym, był postępujący spadek frekwencji […]

metody badań i wizualizacji danych

niniejsze prace prezentują rezultaty projektu badawczego, którego tematyka koncentrowała się na aspekcie wzorniczym i kwestii aranżacji wnętrz ze szczególnym uwzględnieniem badań komunikacji i wizerunku instytucji. istotnym elementem projektu studentów I roku grafiki była wizualizacja danych. projekty prezentacja projektu: preferencje dotyczące pomocy w urządzaniu wnętrz prezentacja projektu: preferencje zakupowe prezentacja projektu: badanie wizerunku galerii wnętrz prezentacja […]

Standaryzacja vs dywersyfikacja w reklamie na przykładach kampanii reklamowych międzynarodowych marek

Zakładamy, że kultury są różne, chociaż nie do końca wiemy, na czym ta różność polega. Zakładamy obserwując komunikację społeczeństwa, które dziś postrzegać można tylko jako społeczeństwo światowe (Luhmann 1997), że nie od dzisiaj (sic!) świat jest jedną wielką strefą interkulturową (Moosmüller 2009). Zakładamy, że bez różnic kulturowych nie byłoby reklamy interkulturowej, chociaż nie do końca […]

infografika

prezentowane prace przedstawiają w głównej mierze wyniki badań prowadzonych przez studentów instytutu grafiki szkoły wyższej psychologii społecznej w postaci infografik i prezentacji. badania były częścią większego projektu realizowanego przez studentów dla wrocławskiej galerii wnętrz domar. poniżej wybrane prace. information design projekt współpracy z wrocławską galerią wnętrz domar umożliwiał studentom wzięcie udziału w rynkowym projekcie na […]

nielegalne graffiti – wyniki badań cząstkowych

prev next system zarządzania projektem Głównym celem badania jest określenie stopnia rozpoznawalności legalnego graffiti od tego nielegalnego. Poboczne cele to sprawdzenia skojarzeń z graffiti, poznanie powodów istnienia graffiti i wyglądu oraz zachowania osób, które według ankietowanych tworzą graffiti. projekt jest częścią projektu partycypacyjnego zmiana przez design: nielegalne graffiti, który jest realizowany przez studentów 3 roku […]

nielegalne graffiti – wyniki badań cząstkowych

prev next nielegalne graffiti – wyniki badań cząstkowych Głównym celem badania jest określenie stopnia rozpoznawalności legalnego graffiti od tego nielegalnego. Poboczne cele to sprawdzenia skojarzeń z graffiti, poznanie powodów istnienia graffiti i wyglądu oraz zachowania osób, które według ankietowanych tworzą graffiti. projekt jest częścią projektu partycypacyjnego zmiana przez design: nielegalne graffiti, który jest realizowany przez […]