design

corporate identity dla koła naukowego „robocik”

celem projektu było stworzenie kompleksowego programu corporate identity dla koła naukowego automatyki i robotyki”robocik” działającego przy katedrze metrologii na wydziale mechanicznym politechniki wrocławskiej. projekt zadaniem studentów w ramach modułu corporate identity było opracowanie kompleksowego programu corporate identity, na który składały się: analiza, planowanie strategiczne i kreacja. studenci zostali poproszeni o wybór dowolnej fundacji, którą można […]

corporate identity dla europejskiej fundacji edukacji audiowizualnej DISCE

ideą projektu było wyposażenie europejskiej fundacji edukacji audiowizualnej disce w identyfikację wizualną spójną z ich wizerunkiem oraz tym, jak organizacja chciałaby być postrzegana na zewnątrz. w tym celu przeprowadziliśmy badania wizerunkowe, na podstawie których stworzyliśmy system, próbując odpowiedzieć na zauważone problemy. znak, który utworzyliśmy to prosta konstrukcja interpretująca w graficzny sposób trzy pryncypia przyświecające organizacji […]

corporate identity dla stowarzyszenia „pokrewna kropla”

przedmiotem naszych badań jest stowarzyszenie non-profit „pokrewna kropla”, która zajmuje się propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa oraz organizacją skutecznych akcji poboru krwi. wybraliśmy tę organizację, ponieważ idea szerzenia krwiodawstwa, niesienia ludziom pomocy oraz uświadamiania społeczeństwa w tym zakresie wydała nam się czymś niezbędnym i ważnym. doszliśmy do wniosku, że możemy przyczynić się do tego, tworząc nową […]

corporate identity dla schroniska dla zwierząt

dla wybranej przez nas fundacji lub organizacji non-profit. podjęliśmy się współpracy z wrocławskim schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. w trakcie rozmów z pracownikami wyłonił się problem postrzegania działalności organizacji poprzez pryzmat negatywnych stereotypów w kontekście: • zaniedbania zwierząt, przebywających w schronisku; • złych warunków w placówce; • agresji zwierząt przeznaczonych do adopcji. oprócz negatywnego postrzegania wizerunku […]

corporate identity dla grupy sick mode

sick mode to grupa zupełnie różnych od siebie przyjaciół których łączy jednakowa pasja – parkour. każdy z nich ma swój świat i swój powód, dla którego trenuje ten sport. ich największe wartości to wolność, swoboda wyrażania siebie, kontrola nad ciałem i umysłem. jako grupa projektowa mieliśmy za zadanie pomoc organizacji poprzez stworzenie nowej indentyfikacji wizualnej. […]

analiza systemu informacji wizualnej wystawy design violence w science gallery w dublinie

analiza rozpoczyna się od zewnętrznego oznaczenia. logo science gallery jest słabo widoczne z kilku perspektyw – zasłaniają go drzewa, dochodzi także do zaburzenia hierarchii ważności informacji, nazwa wystawy design violence staje się główną informacją wizualną miejsca. mylący okazuje się także umieszczony na frontowej szybkie budynku napis „entrance this way”, ponieważ wejście znajduje się w przejściu […]

hocki klocki

klocki sześcienne o wymiarach 3x3x3 cm, wykonane z drewna sosnowego, wypełnione magnesami neodymowymi, tekturą oraz ekologicznym klejem do drewna. projekt został wykonany dla najmłodszych uczniów dolnośląskiego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 12 dla niesłyszących i słabosłyszących we wrocławiu. ma na celu pomoc w rozwijaniu koordynacji ruchowej, zdolności motorycznych, myślenia abstrakcyjnego oraz służyć jako uniwersalna pomoc naukowa. […]