design

marina wrocław

prev next marina wrocław jest ośrodkiem sportów wodnych i rekreacji powstałym z ramienia fundacji hobbit. ze względu na podwójny charakter działalności mariny (50% komercyjna, 50% fundacji) zrealizowano dwa badania. pierwsze, dotyczące kultury fundacji hobbit, przeprowadzono wśród osób bezpośrednio z nią związanych. drugie badanie umożliwiło poznanie wizerunku ośrodka sportów wodnych oraz jego użytkownika wśród potencjalnych klientów […]

Corporate Identity dla klubu Wrotka

prev next Obiektem naszej analizy był Międzyuczelniany Klub Kajakowy WroTKa. W ramach projektu przeprowadziliśmy badania mające na celu potwierdzenie postawionej przez nas następującej hipotezy: mało atrakcyjna identyfikacja wizualna przekłada się na niewielkie zainteresowanie klubem. Do zaprojektowania nowej tożsamości organizacji pomocne były nam wyniki pochodzące z dwóch badań ankietowych; jedno skierowane do członków klubu, drugie zaś […]

Corporate Identity dla koła ceramicznego ASP we Wrocławiu

prev next Naszym zadaniem w prezentowanym projekcie było stworzenie nowej identyfikacji wizualnej dla Ceramicznego Koła Naukowego Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Praca przebiegała w kontakcie z członkami koła, co pozwoliło nam dostrzec nowe perspektywy kształtowania systemu identyfikacji oraz wypracować nową spójnię tożsamości postulowanej dla organizacji. W naszej pracy wyszliśmy od istoty samego materiału, jakim posługuje […]

Corporate Identity dla stowarzyszenia „Przebudzeni”

prev next Celem projektu było stworzenie identyfikacji wizualnej dla Stowarzyszenia „Przebudzeni”, które zajmuje się pomocą więźniom poprzez filozofię Buddyzmu. Ideą projektu było pokazanie procesu zmiany i rozwoju, która zachodzi u więźniów poddanych terapii. Kontekst wizualny projektu odnosi się do natury, harmonii i spokoju. projekt zadaniem studentów w ramach modułu corporate identity było opracowanie kompleksowego programu […]

re:future / projekt z zakresu communication design

prev next Prezentowany projekt przedstawia koncepcję rozwiązania problemu mowy nienawiści wobec uchodźców. Studenci i studentki zostali zaproszeni do realizacji projektu z zakresu Communication Design w obszarze web design. Generalnie chodziło o to, w jaki sposób uwrażliwiać publiczność na wskazany problem społeczny przy wykorzystaniu nowych technologii webowych. o projekcie Aby stworzyć projekt musieliśmy uświadomić sobie, że […]

uchodźcy vs. obywatele – jak nie dzielić?

Prezentowany projekt przedstawia koncepcję rozwiązania problemu mowy nienawiści wobec uchodźców. Studenci i studentki zostali zaproszeni do realizacji projektu z zakresu Communication Design w obszarze web design. Generalnie chodziło o to, w jaki sposób uwrażliwiać publiczność na wskazany problem społeczny przy wykorzystaniu nowych technologii webowych. o projekcie Dyskusja tocząca się wokół tematu uchodźców spowodowana jest faktem, […]

get the full view – web design

prev next Prezentowany projekt przedstawia koncepcję rozwiązania problemu mowy nienawiści wobec uchodźców. Studenci i studentki zostali zaproszeni do realizacji projektu z zakresu Communication Design w obszarze web design. Generalnie chodziło o to, w jaki sposób uwrażliwiać publiczność na wskazany problem społeczny przy wykorzystaniu nowych technologii webowych. o projekcie Proces postrzegania ze swej natury opiera się […]