design

strategia dla biura podróży dla singli „trzy kroki”

prev next po przeprowadzeniu analizy można wywnioskować, że w społeczeństwie polskim bycie singlem wciąż uważane jest jako równoważne z byciem samotnym. ponieważ po¬siadanie partnera życiowego jeszcze do niedawna było głównym celem życiowym większości ludzi, niewiele osób świadomie decydowało się na życie w pojedynkę. chociaż sytuacja na świecie się zmienia – ludzie coraz częściej planują swoje […]

strategia dla biura podróży dla singli „lis i lis”

prev next w ramach projektu zaprojektowano strategię komunikacyjną biura podróży dla samotnych rodziców z dziećmi „lis i lis”. biuro podróży dla singli jest negatywnie odbierane przez reprezentantów grupy docelowej. kojarzy się z biurem matrymonialnym, nie budzi zaufania. w rzeczywistości większość biur podróży dla singli komunikuje wprost, że nie mają na celu „swatania” swoich klientów, zależy […]

corporate identity dla koła naukowego „robocik”

prev next celem projektu było stworzenie kompleksowego programu corporate identity dla koła naukowego automatyki i robotyki”robocik” działającego przy katedrze metrologii na wydziale mechanicznym politechniki wrocławskiej. projekt zadaniem studentów w ramach modułu corporate identity było opracowanie kompleksowego programu corporate identity, na który składały się: analiza, planowanie strategiczne i kreacja. studenci zostali poproszeni o wybór dowolnej fundacji, […]

corporate identity dla europejskiej fundacji edukacji audiowizualnej DISCE

prev next ideą projektu było wyposażenie europejskiej fundacji edukacji audiowizualnej disce w identyfikację wizualną spójną z ich wizerunkiem oraz tym, jak organizacja chciałaby być postrzegana na zewnątrz. w tym celu przeprowadziliśmy badania wizerunkowe, na podstawie których stworzyliśmy system, próbując odpowiedzieć na zauważone problemy. znak, który utworzyliśmy to prosta konstrukcja interpretująca w graficzny sposób trzy pryncypia […]

corporate identity dla stowarzyszenia „pokrewna kropla”

prev next przedmiotem naszych badań jest stowarzyszenie non-profit „pokrewna kropla”, która zajmuje się propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa oraz organizacją skutecznych akcji poboru krwi. wybraliśmy tę organizację, ponieważ idea szerzenia krwiodawstwa, niesienia ludziom pomocy oraz uświadamiania społeczeństwa w tym zakresie wydała nam się czymś niezbędnym i ważnym. doszliśmy do wniosku, że możemy przyczynić się do tego, […]

corporate identity dla schroniska dla zwierząt

prev next w trakcie rozmów z pracownikami wyłonił się problem postrzegania działalności organizacji poprzez pryzmat negatywnych stereotypów w kontekście: zaniedbania zwierząt, przebywających w schronisku; złych warunków w placówce; agresji zwierząt przeznaczonych do adopcji. oprócz negatywnego postrzegania wizerunku schroniska, pracownicy zauważają także modę na pomaganie organizacji oraz zwierzętom. schronisko przedstawia się jako tymczasowy dom dla zwierząt. […]

corporate identity dla grupy sick mode

prev next sick mode to grupa zupełnie różnych od siebie przyjaciół których łączy jednakowa pasja – parkour. każdy z nich ma swój świat i swój powód, dla którego trenuje ten sport. ich największe wartości to wolność, swoboda wyrażania siebie, kontrola nad ciałem i umysłem. jako grupa projektowa mieliśmy za zadanie pomoc organizacji poprzez stworzenie nowej […]