moduł reklamowy

cykl przedmiotów, które są tematycznie i projektowo współzależne. praca projektowa została podzielona na trzy elementy: doradztwo, czyli współpraca z realnym klientem i sprzężenie pracy agencyjnej w jedną całość, planowanie strategiczne, czyli określenie problemów i rozwiązań dla zaproponowanego projektu oraz kreacja jako kreatywne przełożenie wykonanej pracy na rozwiązania graficzne i tekstowe. w ramach zajęć prowadzący przedstawiają studentom i studentkom koncepcje pracy kreatywnej i strategicznej w kontekście realnego projektu reklamy lub designu. Zaliczenie modułu odbywa się na podstawie prezentacji grupowego projektu przed klientem biznesowym.

Comments are closed