design workshop

design workshop to przedsięwzięcie, które skupione jest na odrzuceniu formuły muzealno-galeriowych festiwali, na rzecz realnej pracy projektowej. interdyscyplinarny zespół projektowy został poproszony o rozwiązanie problemu projektowego o charakterze społecznym.

fotorelacja

w pierwszej edycji za problem projektowy przyjęto przestrzeń mieszkalną. chodzi więc o to, żeby użyć myślenia projektowego (design thinking) do poprawy przestrzeni życiowej, niezależnie od tego, czy mówimy o mieszkaniu, klatce schodowej, czy podwórku. czy design może w tym zakresie wpływać na zachowania społeczne? co innego może wpływać, jak nie design właśnie!

rezultaty design workshop

  • pierwsza edycja
    przestrzeń mieszkalna

    rezultat pierwszej edycji design workshop: link

Comments are closed