dyplomy 2013/2014

dyplomy 2013/2014

prezentujemy pierwsze dyplomy studentów instytutu grafiki szkoły wyższej psychologii społecznej. wybrane prace pokazują szeroki aspekt zainteresowań studentów grafiki, dla których grafika staje się narzędziem poznawczym, a nie punktem zainteresowań projektowych i badawczych. poniżej prezentujemy państwu wybrane prace, które będziemy na bieżąco uzupełniać.

tematyka poruszana przez studentów instytutu grafiki swps to przede wszystkim: praca projektowa, zrównoważone projektowanie komunikacji, komunikacja wizualna, human centered design, corporate identity, corporate design, e-publishing, poster design, badania komunikacji wizualnej, eksperymentalne metody badania obrazów.

Info:
autorzy:
studenci 3. roku instytutu grafiki swps
promotorzy:
michael fleischer
jacek joostberens
michał grech
michał jakubowicz
przedmiot:
dyplomy studentów 3. roku, pierwszy nabór 2011/2012
agata burniak
tytuł pracy:

Graficzny obraz dzęwięku

technika

grafika wektorowa

problem projektowy

nieczytelność zapisów nutowych

analiza/badanie

analiza historycznych i współczesnych zapisów nutowych, badanie czytelności nut wśród osób profesjonalnie zajmujących się muzyką

rozwiązanie

Projekt kroju nut nawiązujących kształtem do geometrii, liter i cyfr. Zastosowanie standardów projektowania typografii.

prezentacja projektu (poster): link
prezentacja projektu (manual): link

kamila dydak
tytuł pracy:

Zastosowanie typografii trójwymiarowej w różnych formach komunikacji

technika:

pleksiglas, magnes, płyta metalowa

problem projektowy:

nierówny dostęp osób widzących i niewidzących do pomocy dydaktycznych

analiza/badanie:

analiza różnych przykładów typografii 3d

rozwiązanie:

magnetyczna tablica z zestawem liter. Pomoc dydaktyczna do nauki zapisu brajla dla widzących i nauki liter dla osób niewidzących.

gustaw grochowski
tytuł pracy:

Rebranding spółki Przewozy Regionalne

technika:

grafika wektorowa

problem projektowy:

wpływ regionalnej identyfikacji wizualnej na wizerunek firmy

analiza/badanie:

analiza wizerunkoów kolei regionalnych w wybranych państwach europejskich

rozwiązanie:

projekt corporate identity z zastosowaniem elementów wizualnych systematyzujących ofertę firmy.

prezentacja projektu: link

jacek jankiewicz
tytuł pracy:

Koncepcja szlaku przedwojennej moderny wrocławskiej

technika:

grafika wektorowa

problem projektowy:

brak turystycznej oferty informacyjnej na temat modernistycznej architektury

analiza/badanie:

kwerenda źródeł i rozwoju modernizmu we Wrocławiu. Analiza istniejących rozwiązań w Gdyni, Katowicach i Poznaniu

rozwiązanie:

projekt kroju pisma, logo, mapy i responsywnej strony www szlaku moderny wrocławskiej.

prezentacja projektu (poster): link

małgorzata wierzbicka
tytuł pracy:

Rozwój postawy kreatywnej grafika przy wykorzystaniu szkicownika zadaniowego

technika:

druk zwarty

problem projektowy:

brak pomocy dydaktycznych wspierających kreatywność rysunkową i symboliczną

analiza/badanie:

przegląd psychologicznych koncepcji twórczości. Analiza warsztatu i postawy twórczej projektanta graficznego

rozwiązanie:

projekt szkicownika wraz zestawem ćwiczeń treningu kreatywności w obrębie słowa i obrazu.

prezentacja projektu (poster): link
prezentacja projektu (poster): link 2

ewelina hasiuk i michał różewski
tytuł pracy:

projekt corporate identity dla miejskiej biblioteki publicznej

technika:

grafika wektorowa

problem projektowy:

wpływ regionalnej identyfikacji wizualnej na wizerunek firmy

analiza/badanie:

analiza wizerunków bibliotek w wybranych państwach europejskich

rozwiązanie:

projekt corporate identity z zastosowaniem elementów wizualnych systematyzujących ofertę firmy.

prezentacja projektu (księga znaku): link

paweł leszczewicz
tytuł pracy:

Myślenie widzenia

technika:

badanie z wykorzystaniem urządzenia eye tracker (boot up / top down)

problem projektowy:

mechanizm funkcjonowania psychofizjologi percepcji

analiza/badanie:

analiza materiału badawczego z wykorzystaniem urządzenia eye tracker

rozwiązanie:

praca empiryczna skupiona na weryfikacji procesów bottom-up i top-down oraz na weryfikacji wielkości, barwy, orientacji i wydłużenia na szybkość i trafność odnajdywania obiektów.

prezentacja wyników bada?: link

Comments are closed