film image’owy „wybory”

z przyjemnością przedstawiamy państwu projekt badawczy zrealizowany przez studentów grafiki w ramach modułu communication design.

z opisu autorów:
w ramach modułu communication design zlecone zostało nam przeprowadzenie rozpoznania problemu badawczego, przeprowadzenie badania, zestawienie wniosków a także zaproponowanie rozwiązania stwierdzonego problemu. w ramach zadania zrealizowany miał zostać również film image’owy.
problemem badawczym, był postępujący spadek frekwencji wyborczej, w określonej grupie badawczej – wśród uprawnionych do głosowania obywateli rp, w przedziale wiekowym między 18 a 30 rokiem życia.
w listopadzie i grudniu 2016 roku, wśród studentów uniwersytetu swps, przeprowadzone zostały badania ankietowe, mające na celu określenie przyczyn absencji wyborczej tychże.
w wyniku przeprowadzonego badania zebrano 148 ankiet, które określiły dwa najważniejsze problemy:
– respondenci nie mogli zdecydować się na konkretnego kandydata (26,7%)
– respondenci nie uważali aby ich głos miał znaczenie (23,2%)

frekwencja wyborcza wśród respondentów wyniosła aż 62,1%. była więc o ponad 20% wyższa od średniej krajowej.

po analizie wyników badania, podjęta została decyzja, iż z dwóch wyżej wymienionych zagadnień, interesującym nas problemem jest absencja wyborcza zawiniona poprzez przekonanie, że „mój głos nie ma znaczenia”.
nasza próba badawcza okazała się nie być wiarygodna na tle społeczeństwa polskiego, dlatego też w dalszej pracy nad problemem, rozszerzyliśmy grupę docelową (niegłosujących z wyżej wymienionego powodu) na wyborców w każdym wieku.
dzięki przeprowadzonemu badaniu uzyskaliśmy niezbędne wytyczne do zaprojektowania programu, którego celem jest przekonanie wyborców, że w demokratycznym społeczeństwie każdy głos się liczy.

dodatkowe informacje

projekt wykonany w ramach modułu communication design przez: kamilę banaszek, monikę gontarz, kacpra dudka, radosława junga, mateusza bogackiego.

Info:
autorzy:
studenci I roku grafiki
prowadzący:
dr arkadiusz wojnarowski
dr mariusz wszołek
mgr agata blat
przedmiot:
communication design

Comments are closed