portal informacyjny dla ukraińców zaczynających swój pobyt w polsce

stworzenie witryny internetowej jest ciężkim, skomplikowanym i dość czasochłonnym
procesem, który składa się z kilku etapów. dobry projekt graficzny nie jest tylko wynikiem
warsztatu technicznego. stanowi on również wyraz inteligentnych, dobrze sformułowanych
pomysłów powstałych w wyniku badania grupy docelowej.

projekt powinien korespondować z odbiorcą, a nie tylko podobać się pod względem
estetycznym. na podstawie przeprowadzonych wywiadów określiłem grupę docelową, jej
zainteresowania oraz trendy, dzięki czemu projekt portalu informacyjnego zostanie odpowiednio
dostosowany do młodych Ukraińców, którzy zaczynają swój pobyt w polsce w celu
studiowania na uczelniach prywatnych oraz publicznych, i ich rodziców.

dodatkowe informacje

cały proces projektowania portalu informacyjnego rozdzieliłem na trzy etapy:
1. planowanie architektury informacji strony.
2. stworzenie wireframe internet strony.
3. design strony. stworzenie makiety.

Info:
autor:
artur stepkovskyi
promotor:
prof. jacek joostberens
tytuł pracy:
stworzenie portalu informacyjnego dla ukraińców zaczynających swój pobyt w polsce

Comments are closed