kamil olender

kamil olender
kamil olender
komunikacja interkulturowa
Konsultacje:
proszę o kontakt w celu ustalenia terminu konsultacji
Kontakt:
kamil.olender@hotmail.com

myślę, więc jestem. jestem, więc obserwuję, słucham, komunikuję. i tak dalej, i tak dalej. a więc wszystko jest w porządku.

nota biograficzna
wykładowca i szkoleniowiec, absolwent projektowania komunikacji (studia magisterskie) i corporate identity (studia licencjackie) w instytucie dziennikarstwa i komunikacji społecznej uniwersytetu wrocławskiego. obecnie doktorant na wydziale filologicznym uwr, w swoich badaniach zajmuję się komunikowaniem tożsamości w internecie.
 
współpracuję z uniwersytetem wrocławskim i szkołą wyższą psychologii społecznej. prowadzę zajęcia z zakresu osobowości medialnej organizacji, kompetencji interkulturowej, technik i strategii negocjacyjnych i treningu interpersonalnego.
specjalizacje badawcze
 • communication design
 • komunikacja interkulturowa
 • systemy orientacyjne
 • semiotyka
 • komunikacja w internecie
 
najważniejsze publikacje
 • olender k., 2016, problematyka wartości w polskim językoznawstwie – przegląd badań i teorii [w:] znaczenia. kultura, komunikacja, społeczeństwo, nr 13.
 • olender k., 2016, wartości w kampanii prezydenckiej w 2015 roku. analiza porównawcza wpisów andrzeja dudy i pawła kukiza w serwisie facebook, [w:] teorie komunikacji i mediów, t.9, (red.) m. graszewicz, m. wszołek, wrocław (w druku).
 • matyja a., olender k., 2016, autostereotypy polaków w memach internetowych [w:] teorie komunikacji i mediów, t.8, (red.) m. graszewicz, wrocław.
 • olender k., 2016, językowe środki perswazji w reklamie telewizyjnej [w:] communication design: badanie i projektowanie komunikacji 5 (red.) m. grech, a. siemes
 • olender k., 2016, ikonizacja komunikacji w internecie na przykładzie serwisu facebook [w:] komunikacja w świecie 2.0, wpływ kultury współuczestnictwa na język i literaturę (red.) a. niekrewicz, b. walczak, j. żurawska-chaszczewska, gorzów wielkopolski.
 • olender k., 2015, rzecz o polityce. werbalne aspekty technik wywierania wpływu na przykładzie orędzia andrzeja dudy, [w:] znaczenia. kultura, komunikacja, społeczeństwo, nr 12.
 • olender k., 2015, metody autoprezentacyjne w Internecie na przykładzie serwisu społecznościowego [w:] communication design: badanie i projektowanie komunikacji 4 (red.) m. grech, a. siemes
 • olender k., 2014,  językowe i pozajęzykowe aspekty komunikacji przedstawicieli pokolenia y w internecie na przykładzie serwisu facebook [w:] kreatywność językowa w przestrzeni medialnej (red.) k. burska, b. cieśla, łódź.
stanowisko naukowe, członkostwa i wyróżnienia
pliki do pobrania

  Comments are closed