katalog prac studentów grafiki

szanowni państwo.
z wielką satysfakcją i niekrytą radością prezentujemy nowe, jeszcze ciepłe katalogi grafiki, zawierające najlepsze prace naszych studentów z lat 2012-2016. zapraszamy do czytania, oglądania i- oczywiście- podziwiania.

poniżej wstawiamy państwu wersję elektroniczną.

ze wstępu

(..) nierzadko jesteśmy przez państwa pytani, na czym polegają nasze studia, czego się można nauczyć na grafice, oraz co można robić z dyplomem studiów licencjackich. równie nierzadko jesteśmy zmuszeni odpowiadać państwu, że to zależy, bo to naprawdę zależy i to głównie od państwa; chęci, motywacji i ciekawości, o której szerzej za chwilę. w tym miejscu przygotowaliśmy zestaw prac studenckich, które mają nakreślić państwu zakres obowiązywania naszych studiów. zdecydowana większość prezentowanych projektów dotyczy użytkowego wykorzystania grafiki jako narzędzia komunikacyjnego. dużo czasu poświęcamy funkcjonalnym uwarunkowaniom designu i komunikacji, szczególnie w kontekście zrównoważonego rozwoju i projektowania — dowodem na to niech będzie niniejszy katalog prac — którego geneza zawiera się w kilku akapitach poniżej.

nasze studia graficzne są nieco inne, niż tradycyjne studia realizowane w szkołach artystycznych, gdzie centralnym elementem jest wykształcenie umiejętności posługiwania się warsztatem graficznym. w ramach naszej koncepcji studiów, w miejsce tradycyjnego kanonu przedmiotów artystyczno—graficznych, proponujemy program skoncentrowany na funkcjonalne podejście do projektowania, gdzie centralny aspekt pracy stanowią zrozumienie i próby rozwiązywania aktualnych problemów (głównie z obszaru społecznego). w tym kontekście interesuje nas przede wszystkim komunikacja społeczna ze szczególnym uwzględnieniem jej wizualnych aspektów. stoimy bowiem na stanowisku, że to komunikacja organizuje świat, a sprawna komunikacja (również ta wizualna) przyczynia się do jego lepszego zrozumienia i bezproblemowego używania. ważna w tym miejscu staje się rola projektantów i ich kompetencji w tak zwanej codzienności społecznej, bo przecież projektowanie to rozwiązywanie problemów i dostarczanie rozwiązań prostych w użyciu. taka perspektywa sytuuje nasze studia w lotnym sformułowaniu, że projektować należy z ludźmi, dla ludzi i o ludziach; a stąd blisko już do funkcjonalnej koncepcji designu zorientowanego na człowieku.

ważnym elementem oferowanego przez nas programu studiów jest kompetencja obserwacji oraz krytycznego i analitycznego myślenia. chodzi nam o to, żeby wyposażyć studentów i studentki w okulary, przy pomocy których mogą obserwować system bez zbędnego bagażu doświadczeń i własnych poglądów — te mogą się przydać w nieco innych okolicznościach. w projektowaniu trzeba mieć oko; trzeba umieć widzieć, a nie tylko patrzeć. trzeba wiedzieć, jak obserwować, żeby dostrzec to, czego inni nie są w stanie.

nie pozostajemy obojętni wobec zmian w praktykach projektowych — widzimy znaczący rozwój technologii projektowania i narzędzi projektowych i w tym kontekście stale aktualizujemy nasze pracownie i nas samych — tak my też się uczymy (uczyć) — ale to nie technologia i technika są dla nas najważniejszym środkiem realizacji procesu projektowego; narzędzia stale się zmieniają, ale to co, zostaje niezmienne w kontekście procesów projektowych to metodologia, która zapewnia przewidywalność pracy — nie chodzi nam tutaj o rezultat procesu projektowego, ten jest nierzadko zaskoczeniem dla samego projektanta, tylko o proceduralność działań — a tym samym profesjonalizację sektora kreatywnego. nie kształcimy przypadkowych artystów i specjalistów od programów graficznych. kształcimy (w założeniu) kompetentnych projektantów, którzy ponad formę stawiają funkcję.

dużo piszemy o tym, co jest naszym zadaniem w procesie dydaktycznym. partnerstwo i zaangażowanie wymaga jednak drugiej strony. bez państwa niczego nie osiągniemy, bo studiowanie to ciągłe odkrywanie (przede wszystkim) siebie i świata. nie da się tego osiągnąć bez ciekawości, a tej trudno jest nauczyć. trzeba to mieć i trzeba tego chcieć — w przeciwnym razie wiadomo. tak te studia są (mniej więcej) zrobione. dużo rozmawiamy, nierzadko się spieramy, często wymyślamy koło na nowo, żeby odkryć nieodkryte.

na koniec drobna zagadka do samodzielnego przemyślenia: czy ten tekst istnieje? a jeśli tak, to w jaki sposób można to udowodnić? spokojnie, zastanówcie się państwo, to wcale nie jest takie głupie pytanie.
pozdrawiamy.
zespół

szczegóły

zapraszamy także na wykład prof. michaela fleischera, na którym oficjalnie zaprezentowany zostanie katalog.
kiedy: 16.03.2018 g. 18:00
gdzie: empik ch. renoma, ul. świdnicka 40, scena
zapisy: link

Comments are closed