koncept kampanii reklamowej swps vol. 2

niniejszy projekt stanowi wynik pracy studentów pierwszego roku instytutu grafiki w ramach modułu reklamowego. przedmiotem zaliczenia tego modułu było przygotowanie koncepcji strategii i kreacji kampanii imageowej dla uniwersytetu swps, wykorzystując w tym celu zróżnicowane media komunikacji. ideą projektu jest pokazanie uczelni jako pewnej nie do końca kontrolowanej mikstury osobowości, ról społecznych, wiedzy i kompetencji. prezentowane kreacje są dowolnie łączonymi zdjęciami różnych postaci – naukowców, studentów, pracowników administracyjnych. ten specyficzny miks stanowi o partnerskiej idei uniwersytetu swps.

fragment zadania projektowego

zakres projektu zaliczeniowego obejmował: przygotowanie debrefingu, harmonogramu pracy, analizy sytuacji zastanej, wskazanie schierarchizowanych celów komunikacji projektu, ustalenie kryteriów dla możliwych rozwiązań, propozycje rozwiązań kreatywnych.

Info:
autorzy:
mateusz starowicz
dajana samuels
adrianna kiszczyńska
agnieszka wasińska
prowadzący:
dorota płuchowska
michał grech
mariusz wszołek
przedmiot:
doradztwo
planowanie strategiczne
kreacja

Comments are closed