głowa się rusza

program stypendialny głowa się rusza jest skierowany do osób zainteresowanych podjęciem studiów na kierunku grafika we wrocławskim wydziale szkoły wyższej psychologii społecznej. aby wziąć udział w programie i móc otrzymać stypendium o równowartości czesnego za pierwszy rok studiów należy wykonać zadanie kwalifikacyjne. w nowej edycji zadanie ma nieco inny charakter. zadanie bowiem jest takie, że nie ma zadania, a państwa praca polega na zaprojektowaniu czegoś, co zaskoczy komisję stypendialną, proste.

zgłoszenia

Prace można przesyłać do Biura Rekrutacji SWPS we Wrocławiu do 01 lipca 2015 roku drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie należy zamieścić dopisek „program stypendialny grafika 2015″ oraz na odwrocie – dane kontaktowe autora: imię i nazwisko, telefon, adres mailowy, adres pocztowy. ogłoszenie wyników nastąpi 20 lipca 2015 roku.

adres:
Biuro Rekrutacji
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30
53-232 Wrocław
pokój 18

edycja 2012


W pierwszej edycji konkursu (w roku 2012) laureatem konkursu został Michał Cerbiński za spot reklamowy mleka. Spot reklamujący mleko, autorstwa Michała Cerbińskiego, zaczyna się jak klasyczny film kryminalny: „Masz towar, Johnny?”, „Jak zawsze, Tony”. Konwencja filmu na pograniczu reklamy i klasyka kryminałów tak bardzo spodobała się jury, że nagrodzili autora indeksem na 3-letnie studia graficzne I stopnia. Zwycięzca został zwolniony z opłat za pierwszy rok studiów, a do wyboru miał jedną z dwóch specjalności: design i reklamę lub komunikację wizualną.

edycja 2013


Laureatem konkursu „Głowa się rusza” 2013 został pan Jacek Kachel, który przygotował spot pt. „Polska – o to chodzi!”. – Praca Pana Jacka zdecydowanie wyróżniała się na tle przesłanych projektów. Animacyjna forma dobrze komponuje się z tematyką i samą koncepcją kreatywną. Dodatkowo w pracy przedstawiono ciekawie kontekst podróży zagranicznych w myśl zasady „cudze chwalicie swego nie znacie”. Praca została technicznie dobrze przygotowana i dopracowana w kontekście regulaminu konkursu – uzasadnia Mariusz Wszołek, członek jury.

edycja 2014

naczynia 3 300ppi ciemny
Laureatem konkursu „Głowa się rusza” 2014 został pan Michał Ordowski, który przygotował wizualizację procesu mycia naczyń. Przygotowana praca w sposób kompleksowy oddaje charakter procesu, a jednocześnie dotyka pokrewnych obszarów, jak ekologia i oszczędzanie zasobów. na szczególną uwagę zasługuje sam pomysł i szeroki kontekst realizacji – uzasadnia Mariusz Wszołek, członek jury.

edycja 2015

konkurs stypendium
Laureatką programu stypendialnego „głowa się rusza” została Pani Martyna Król. Praca pani martyny to ciekawy pomysł na wykorzystanie przestrzeni kartki papieru i operowanie pustką jako elementem treści samego projektu. jury niewątpliwie zostało zaskoczone faktem, że w pracy graficznej pani martyna nie skupiła się na samej grafice, ale na idei, która dominuje tutaj nad zaproponowaną estetyką.

stypendium

Zwycięzca programu stypendialnego jest zwolniony z opłat za pierwszy rok studiów na wrocławskiej grafice. Miejsce na unikalnym kierunku studiów, w ramach którego poza twardymi kompetencjami projektowymi, studenci i studentki zdobywają kompetencje w zakresie pracy projektowej, myślenia designem, pracy zespołowej i komunikacji społecznej.

Comments are closed