Michał Grech

Michał Grech
Michał Grech
planowanie strategiczne
Konsultacje:
do uzgodnienia drogą e-mailową
Kontakt:
mgrech@swps.edu.pl

jutro/pojutrze dośle tekst. tymczasem pewnie robi jakieś badania.

nota biograficzna
 • od 1.10.2009 – Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 2008 – Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
 • 26.09.2008 obrona pracy doktorskiej pt. „Strony internetowe polskich uczelni niepublicznych jako medium językowej autoprezentacji”
 • 2002 – 2008 asystent – Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej DSWE TWP
 • 2002 – 2006 studia doktoranckie – Uniwersytet Wrocławski – Instytut Kulturoznawstwa
 • 1997 – 2002 studia na Uniwersytecie Wrocławskim: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych – kierunek Kulturoznawstwo indywidualna organizacja studiów
specjalizacje badawcze
 • badania sieci społecznych i grup komunikacyjnych w organizacjach
 • eksperymentalne badania percepcji komunikatów
 • analiza zawartości i analiza dyskursu
 • metody badania wizerunku, szczególnie wizerunku firm i instytucji
 • problem ‚reprezentatywności’ badań komunikacji
najważniejsze publikacje
 • Badanie i projektowanie komunikacji 2, (red.), Grech, Michał & Siemes Annette, , Wrocław; Kraków 2013
 • Obraz uniwersytetu w opinii mieszkańców Polski (ss.177), Wrocław 2013
 • Wizerunek uniwersytetu w oczach maturzystów i studentów, [w:] Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych 2 pod red. Witold Wiśniowskiego, Instytut Lotnictwa, s. 359-382, Warszawa 2012
 • Image of universities from the point of view of students and high school graduates [w:] Marketing of scientific and research organizations 3, pod red. Witolda Wiśniowskiego, Instytut Lotnictwa, s. 295-320, Warszawa 2012
 • JanKomunikant, 2012, Style życia w komunikacji. Komunikacyjna stratyfikacja społeczeństwa. s. 210. (razem z M. Bednorz, M.Fleischer, A. Siemes, M. Wszołek), Wrocław 2012
 • Badanie wizerunku wewnętrznego Uniwersytetu Wrocławskiego wśród jego studentów: Cele, metody, dobór próby i wyniki zbiorcze w: M. Graszewicz, D. Lewiński, K. Stasiuk-Krajewska (red.), Wizerunek uniwersytetu Wrocławskiego w oczach studentów studiów stacjonarnych, Wrocław 2012
 • Badanie wizerunku – metody ankietowe. Metodologia badań. [w:] Grech, Michał (red.), Badanie wizerunku: ludzie, marki, branże, Łódź. 2012
 • Grech, Michał (red.) Badanie wizerunku: ludzie, marki, branże., Łódź 2012
 • Grech, Michał & Siemes Annette, (red.), Badanie i projektowanie komunikacji. , Wrocław: Libron. 2012
 • Słownik polszczyzny rzeczywistej (siłą rzeczy fragment), Łódź 2011
 • Grech M., Usieciowione schematy dyskursowe w tekstach autoprezentacyjnych polskich uczelni niepublicznych w: Grażyna Habrajska (red.), Komunitywizm w Polsce – wybrane zagadnienia z teorii i praktyki., Łódź 2011
 • Grech, M. Wyniki badania wizerunku Uniwersytetu Wrocławskiego wśród jego studentów [w]: communication design magazine nr 1/2011, cd-magazine.uni.wroc.pl/artykul/wyniki_badania_wizerunku_uniwersytetu_wroclawskiego_wsrod_jego_studentow/, Wrocław 2011
 • Komunikacja i wizerunek uczelni niepublicznych. Metodologia i wyniki badań empirycznych, Łódź 2010
 • Problem badania grup komunikacyjnych, w: Agnieszka Łaba (red.), Współczesne teorie komunikacji 2, ATUT., Wrocław 2010
 • ”Wszystko jest komunikacją”. Projekt opisu struktury społecznej i metodologii badan, w: Marek Graszewicz i Jerzy Jastrzębski (red.), Teorie Komunikacji i Mediów 2”, 199 – 205. , Wrocław 2010
 • Modele konsumpcji – próba rekonstrukcji na podstawie badań empirycznych, (razem z Agnieszką Kimbar)., Wrocław 2009
 • Dyskurs firm i instytucji – konstrukcja rzeczywistości w: Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekot, Marcin Poprawa (red.), Ideologie codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, (razem z Agnieszką Książek i Anną Przyborska-Borkowicz)., Wrocław 2009
 • Wizualna prezentacja wybranych polskich uczelni niepublicznych na stronach, w: Anna Obrębska (red.), Komunikacja wizualna w przestrzeni społecznej, 232-238., Łódź 2009
 • Autoprezentacja niepublicznych szkół wyższych na stronach domowych www, w: Mechanizmy perswazji i manipulacji, (red.) Grażyna Habrajska, Anna Obrębska, Piktor., Łódź 2007
 • Die kognitive Semantik der ‚Warheit’, w: Grzybek, P. & Köhler, R. (red.), 2006, Festschrift für Gabriel Altmann zum 75. Geburtstag. de Gruyter. (razem z Fleischer M., Książek A.), Berlin, New Zork 2006
 • Recenzja książki Adama Nobisa “Zmiana kulturowa: między historią i ewolucją”, w: 2K – kultura i komunikacja, nr 1-2/2006, s.92-93., Wrocław 2006
 • Stereotypizacja językowa i kulturowa płci. Wyniki badań empirycznych, w: 2K – Kultura i komunikacja, nr 5-6, Wrocław, 2005, 98-109, Wydawnictwo DSWE TWP. (razem z Małgorzątą Zawadą) , Wrocław 2005
 • Konstrukty kulturowe substancji psychoaktywnych. Rekonstrukcja profili znaczeniowych i systemu relacji na podstawie badań ankietowych., w: Kultura i komunikacja, nr 2, 2003, s., 24-45, Wrocław 2003
 • Kognitywna i konstruktywna semantyka konceptu ‘prawdy’, w: Kultura i komunikacja, nr 2, 2003, s., 18-23 (razem z Michael Fleischer, Agnieszka Książek), Wrocław 2003
 • Wizerunek kulturoznawstwa w: Kultura i komunikacja, nr 2, 2003, s., 66-73 (razem z Agnieszka Książek), Wrocław 2003
 • Obraz świata w powieści radiowej „Matysiakowie” (w latach 1968 i 1978) w: Kultura i społeczeństwo PRL. Materiały ze studenckiej sesji naukowej Wrocław 26.04.2001, red. Parus-Jaskułowska M., Stabrowska A., 2003, s. 8-17 , Wrocław 2003
 • Biskupska K., Fleischer M., Grech M., Parus M., Przyborska A., System polskich metafor kulturowych (próba empirycznej rekonstrukcji), w: Janusz Jaskóła; Anna Olearczyk (Red.), Prawda a metoda. Aporie myśli współczesnej, 119-141., Wrocław 2003
 • Biskupska K., Fleischer M., Grech M., Parus M., Przyborska A., Das System der Kulturmetaphern (an polnischem Material), w: Wirklichkeitskonstruktion. Beiträge zur systemtheoretischen Konstruktivismusforschung. , Dresden 2003
 • Das System der Kulturmetaphern (an polnischem Material). w: kultuRRevolution, 2001, 50-62 (razem z K. Biskupska, M. Fleischer, M. Parus, A. Przyborska), bd 2001
stanowisko naukowe, członkostwa i wyróżnienia
pliki do pobrania

  Comments are closed