moduł marketingowy

jest szczególnie ważny z perspektywy rynkowego zakotwiczenia kierunku grafika, bowiem projektowanie ma silne uwarunkowania rynkowe. Studenci i studentki poznają zagadnienia związane z marketingiem, promocją i osobowością medialną w kontekście promocji osoby, marki, produktu, usługi oraz w kontekście szerszych procesów społecznych, którymi kieruje się współczesna gospodarka. Studenci uczą się planowania projektu, budżetowania oraz ewaluacji prowadzonych działań z perspektywy ekonomicznej i biznesowej.

Comments are closed