moduł typograficzny

szczególną rolę w procesie projektowania odgrywa sprawne posługiwanie się typografią, jako środkiem wyrazu. Studenci i studentki poznają podstawowe i zaawansowane wykorzystanie typografii w zróżnicowanych przestrzeniach projektowych (print, web), uczą się projektowania krojów pisma oraz doskonalą wiedzę w zakresie przekładania koncepcji kreatywnej na rozwiązania graficzne.

Comments are closed