mowa nienawiści vol. 1

kampanię społeczną mającą na celu uwrażliwianie na problem mowy nienawiści i braku tolerancji przygotowali studenci drugiego roku instytutu grafiki swps. projekt koncepcyjny wykorzystuje różne media (aplikacje mobilne i kampanię citylight) i technologie projektowe (niestandardowe formy druku). szczegóły projektu dostępne są poniżej w formie prezentacji multimedialnej i design briefu.

niniejsza prezentacja stanowi wynik pracy w ramach projektu ‚stop mowie nienawiści’. studenci i studentki instytutu grafiki swps zostali zaproszeni przez wrocławskie centrum rozwoju społecznego do zaprojektowania szerokiej kampanii dla hasła ‚stop mowie nienawiści’. przykłady realizacji możecie państwo śledzić w tym i w innych wpisach poświęconych prezentacji wybranych projektów. częścią zadania projektowego była weryfikacja problemów, często społecznych i komunikacyjnych, które stoją za używaniem mowy nienawiści w różnych przestrzeniach; na murach, w mediach, w codziennych dyskusjach, na uczelniach itp.

fragment zadania projektowego

Zmiana przez design to przede wszystkim zmiana postaw społecznych i umiejętność spojrzenia na siebie i innych jako członków szerszego systemu komunikacyjnych powiązań. To również zmiana widzenia miasta jako akceleratora społecznych relacji, szczególnie w kontekście kulturowych zróżnicowań i braku kompetencji interkulturowych. Zatem miasto jest przedmiotem tegorocznego projektu zaliczeniowego. A pytania, które nasuwają się na pierwszy plan to: jak miasto jako organizacja komunikuje różnorodność kulturową? jak różnice kulturowe wpływają na kondycję miasta? jak różnice kulturowe są asymilowane, lub też nie? Projektem zaliczeniowym będzie więc program communication design dla miasta, którego celem jest skuteczne komunikowanie tolerancji i wprowadzenie nie tylko pojęcia tolerancji, ale również takiej postawy do dyskursu publicznego. W szczególności będzie nas interesowało: działanie w obszarze hasła: stop mowie nienawiści; zapobiegania uprzedzeniom / dyskryminacji ze względu na rasę, kulturę, religię
- pokazanie różnorodności jako mechanizmu wzbogacania potencjału miasta; weryfikacja stereotypów.

prezentacja projektu

Poniżej prezentujemy wybrane realizacje kreatywne grupy projektowej

  • prezentacja do pobrania (pdf): link
  • design brief dla projektu do pobrania (pdf): link
  • poster dla kampanii społecznej (png): link
  • poster dla kampanii społecznej (png): link
Info:
autorzy:
małgorzata szwajkiewicz
marta rośniak
natalia olejnik
aneta ostrouch
mateusz balasa
prowadzący:
dorota płuchowska
martyna gliniecka
mariusz wszołek
przedmiot:
reklama interkulturowa
design management
reklama społeczna

Comments are closed