po co to – projekt systemu identyfikacji wizualnej dla koła naukowego

po co to jest kołem naukowym o tematyce brandingu, założonym pod patronatem uniwersytetu humanistycznospołecznego swps, znajdującym się we wrocławskiej filii. powodem założenia koła było wspólne zainteresowanie związane z kreowaniem marek.

powstanie koła naukowego po co to jest formą ukierunkowania się w stronę nauki poprzez praktykę. opiera się ono o metodę majeutyczną, której celem jest wywołanie dialogu, aby uświadomić osoby o ich wiedzy, niewiedzy, instynktach, ciągu przyczynowo-skutkowym, ich działaniach i pragnieniach. tematyką przewodnią, jaką zajmuje się koło, jest branding. po co to zdaje sobie świadomość z tego, że pojęcie brandingu jest oparte na zróżnicowanych definicjach, przez co konstrukt tego pojęcia nie jest sprecyzowany, z tego wynika, że można się go jedynie nauczyć poprzez działania poparte unikalnymi doświadczeniami oraz idącymi za nimi pomyłkami.

naming

geneza namingu po co to wynika z konieczności jasnego postawienia sobie pytania, czym jest branding (co to?), do czego jest potrzebny (po co?) i na czym polega (po to!). nazwa zwraca uwagę na potrzebę odpowiedzenia sobie na te pytania, aby dojść do istoty tego pojęcia i stworzenia świadomej definicji wśród jego uczestników.

Info:
autor:
mateusz starowicz
promotor:
dr krzysztof moszczyński
tytuł pracy:
po co to corporate identity, czyli projekt systemu identyfikacji wizualnej dla koła naukowego w oparciu o założenia communication design

Comments are closed