poster design

niniejsza prezentacja stanowi wynik pracy studentów pierwszego roku instytutu grafiki szkoły wyższej psychologii społecznej. plakat informacyjny zakładał określenie ważności poszczególnych treści, podział ich na partie i ułożenie w przestrzeni plakatu, tak, by pomóc odbiorcy w zrozumieniu złożonej informacji. Do wykorzystania wyłącznie typografia – wielkość, odmiana, kolor. projekt layoutu plakatów teatralnych zakładał dużą spójność wizualną serii z elementem odróżnialności. Informację należało zhierarchizować, a wykorzystując proste środki graficzne, głównie typografię, zastosować akcent wizualny związany z tematem wydarzenia.

fragment zadania projektowego

prace zostały wykonane przez studentów pierwszego roku w ramach zajęć z layoutu i typografii pod kierunkiem katarzyny sowy. plakat jest tutaj rozumiany jako przestrzeń strukturalna dla informacji oraz jednocześnie jako oferta komunikacyjna dla relewantnych grup docelowych.

Info:
autorzy:
studenci 1 roku grafiki
prowadzący:
katarzyna sowa
przedmiot:
layout i typografia

Comments are closed