program stypendialny „głowa się rusza”

jak co roku proponujemy tym z państwa, którzy chcieliby studiować na kierunku grafika we wrocławskim wydziale uniwersytetu swps, program stypendialny „głowa się rusza”.

osoba, która przygotuje najciekawszą pracę, otrzyma stypendium pokrywające opłatę rekrutacyjną oraz koszty czesnego za pierwszy rok studiów na grafice na wrocławskim wydziale uniwersytetu swps. otrzyma indeks na unikalny kierunek studiów, w ramach którego poza twardymi kompetencjami projektowymi, studenci i studentki zdobywają kompetencje w zakresie pracy projektowej, myślenia designem, pracy zespołowej, komunikacji społecznej i komunikacji wizualnej.

pomysłowość i oryginalność to w przemyśle kreatywnym, w którym też sytuowane są studia graficzne, podstawowe wartości. szukamy osób potrafiących myśleć w niekonwencjonalny sposób, rozwiązywać problemy, czyniąc owe rozwiązania prostymi w użyciu. nie szukamy artystów grafików, ale sprawnych, kompetentnych projektantów, którzy potrafią wykorzystać język wizualny do budowania efektywnej komunikacji.

– program jest skierowany przede wszystkim do osób, które potrafią myśleć w niekonwencjonalny sposób. w pierwszej kolejności stawiamy na pomysłowość realizacji, nie na technikę wykonania. w przemyśle kreatywnym liczy się umiejętność zaskakiwania odbiorcy – mówi dr krzysztof moszczyński.

zadanie kwalifikacyjne

celem programu jest wybranie projektu przedstawiającego rozwiązanie kreatywne dla zaproponowanego zadania. technika dowolna.
zadanie: proszę wybrać sobie dowolny plakat reklamowy i pokazać nam, dlaczego jest niedobry. mówiąc to lub zrobiwszy lepszy.

szczegóły

program adresowany jest do tegorocznych maturzystów, a także do studentów i absolwentów szkół wyższych oraz wszystkich osób legitymujących się świadectwem dojrzałości zainteresowanych studiami na kierunku grafika na wrocławskim wydziale uniwersytetu swps.

więcej informacji tutaj

Comments are closed