program stypendialny „głowa się rusza”

szanowni państwo! jak co roku prezentujemy program stypendialny „głowa się rusza”, skierowany do tegorocznych kandydatów na studia grafika na uniwersytecie swps. szczegóły znajdziecie państwo poniżej:

pomysłowość i oryginalność to w przemyśle kreatywnym, w którym też sytuowane są studia graficzne, podstawowe wartości. szukamy osób potrafiących myśleć w niekonwencjonalny sposób, rozwiązywać problemy, czyniąc owe rozwiązania prostymi w użyciu. nie szukamy artystów grafików, ale sprawnych, kompetentnych projektantów, którzy potrafią wykorzystać język wizualny do budowania efektywnej komunikacji.

osoba, która przygotuje najciekawszą pracę, otrzyma stypendium pokrywające opłatę rekrutacyjną oraz koszty czesnego za pierwszy rok studiów na grafice na wrocławskim wydziale uniwersytetu swps. otrzyma indeks na unikalny kierunek studiów, w ramach którego poza twardymi kompetencjami projektowymi, studenci i studentki zdobywają kompetencje w zakresie pracy projektowej, myślenia designem, pracy zespołowej, komunikacji społecznej i komunikacji wizualnej.

zadanie kwalifikacyjne

celem programu jest wybranie projektu przedstawiającego rozwiązanie kreatywne dla zaproponowanego zadania. technika dowolna. zadanie: prosimy skomentować wizualnie (forma dowolna) zmiany społeczne, jakich doświadczamy w skali lokalnej i globalnej. wyjaśnienie: istotne szkoły projektowe koncentrowały swoje wysiłki na projektowaniu (produktów, usług, czy architektury) w ujęciu egalitarnym, w możliwie szerokiej skali. niezależnie od podejścia i czasu krytyczna była trafna, precyzyjna definicja problemu w wymiarze społecznym. termin zgłoszeń mija 8 lipca bieżącego roku.

szczegóły

program adresowany jest do tegorocznych maturzystów, a także do studentów i absolwentów szkół wyższych oraz wszystkich osób legitymujących się świadectwem dojrzałości zainteresowanych studiami na kierunku grafika na wrocławskim wydziale uniwersytetu swps.więcej informacji tutaj

Comments are closed