re:future / projekt z zakresu communication design

Prezentowany projekt przedstawia koncepcję rozwiązania problemu mowy nienawiści wobec uchodźców. Studenci i studentki zostali zaproszeni do realizacji projektu z zakresu Communication Design w obszarze web design. Generalnie chodziło o to, w jaki sposób uwrażliwiać publiczność na wskazany problem społeczny przy wykorzystaniu nowych technologii webowych.

o projekcie

Aby stworzyć projekt musieliśmy uświadomić sobie, że nie możemy opierać go o informacje medialne ponieważ nie jesteśmy w stanie zweryfikować ich relewancji. Podstawą problemu projektowego jest medialny chaos. Projekt re:future jest w wolnym tłumaczeniu odpowiedzią na możliwą przyszłość w kontekście migracji ludności. Projekt ma za zadanie uświadomić, iż wędrówka ludności jest całkowicie naturalnym zjawiskiem występującym na kartach historii i nie są to zamknięte karty.

Info:
autorzy:
adrianna czerkawska
szymon zasuwa
grzegorz markowicz
angelika lachowicz-wołoszyn
prowadzący:
mariusz wszołek
krzysztof moszczyński
tomasz kornicki
przedmiot:
web design
communication design
pozycjonowanie i optymalizacja

Comments are closed