reguła 12

postępy w nauce promujemy i oceniamy z uwagi na możliwości danego studenta.

Comments are closed