reguła 16

na końcu każdego semestru przeprowadzamy ze studentami ‚ocenę zajęć’, w której studenci oraz prowadzący omawiają zajęcia całego semestru.

Comments are closed