reguła 21

jedyną metodą rozwiązywania problemów jest ‚argumentacja, dyskusja i przegłosowanie’, a następnie stosowanie się do wyniku głosowania. zasada ta nie zna odstępstw.

Comments are closed