strategia dla biura podróży dla singli „lis i lis”

w ramach projektu zaprojektowano strategię komunikacyjną biura podróży dla samotnych rodziców z dziećmi „lis i lis”. biuro podróży dla singli jest negatywnie odbierane przez reprezentantów grupy docelowej. kojarzy się z biurem matrymonialnym, nie budzi zaufania. w rzeczywistości większość biur podróży dla singli komunikuje wprost, że nie mają na celu „swatania” swoich klientów, zależy im na relacjach koleżeńskich.
single z grupy odniesienia często zwracają uwagę na to, że zmagają się z wieloma problemami w czasie wjazdów z dziećmi: pilnowanie rzeczy (np. na plaży), niedostosowanie przestrzeni do przebywania z dziećmi oraz brak przestrzeni kreatywnych dla dzieci, jak również brak dodatkowego opiekuna. „lis i lis” wychodziłoby naprzeciw tym potrzebom, a wyjazdy nastawione byłyby na odbycie wspólnej przygody rodzica i dziecka oraz wzmocnienie więzi rodzinnych.

projekt

zadaniem studentów II roku grafiki w ramach modułu prezentacyjnego było opracowanie kompleksowej strategii komunikacyjnej biura podróży dla singli. w ramach przedmiotu osobowość medialna organizacji należało przebyć cały proces projektowy: od znalezienia problemu projektowego, poprzez analizę sytuacji wyjściowej aż do próby rozwiązania problemu i stworzenia koncepcji strategii komunikacyjnej. natomiast w ramach przedmiotu design prezentacji przygotowano wystąpienie poparte prezentacją multimedialną, które w efektywny [i efektowny] sposób pozwoliło zaprezentować koncepcję.

Info:
autorzy:
klaudia kubiak
claudia kuzaj
aleksandra napieralska
agata zborowska
prowadzący:
agata blat
joanna burska
kamil olender
przedmiot:
design prezentacji
osobowość medialna organizacji
style życia

Comments are closed