kierunek grafika

kierunek grafika

studia na kierunku Grafika oferowane przez Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu są przede wszystkim odpowiedzią na wymagania stale rozwijającego się rynku pracy w ramach przemysłów kreatywnych (creative industries). W tym kontekście szanse na rynku mają osoby zorientowane w kompleksowo pojętym projektowaniu, skoncentrowanym na rozwiązywaniu problemów i dostarczaniu rozwiązań prostych w użyciu. Już nie znajomość oprogramowania graficznego, zmysł artystyczny, czy wiedza techniczna, ale kompleksowe podejście do projektowania ze szczególnym uwzględnieniem roli komunikacji i kompetencji społecznych, stają się atutem na współczesnym rynku pracy. Program studiów graficznych to unikatowe łączenie wiedzy z zakresu projektowania graficznego, komunikacji społecznej, psychologii i psychofizjologii widzenia.

Kierunek Grafika jest nowatorskim projektem ze względu na swoją specyfikę programową. Po raz pierwszy łączymy program nauczania z zakresu komunikacji społecznej i grafiki. Tym samym nasi absolwenci otrzymują wykształcenie zarówno w dziedzinie projektowania graficznego jak i w wymiarze komunikacyjno-społecznym. Nie kształcimy artystów w tradycyjnym rozumieniu, ale sprawnych, kompetentnych projektantów w zakresie komunikacji wizualnej i designu.

absolwenci

Celem kształcenia jest nauczenie Studentów i Studentek metod adekwatnego projektowania w ramach istniejących procesów komunikacyjnych oraz diagnozowanie zakłóceń tych procesów w projektowaniu graficznym. Absolwenci kierunku Grafika dysponują zróżnicowanym warsztatem w zakresie projektowania graficznego, pracy kreatywnej, procesu projektowego i pracy w zespole kreatywnym. Tym samym nasi Absolwenci mogą pracować wszędzie tam, gdzie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa niezbędne jest efektywne i optymalne projektowanie graficzne, jako czynnik uzyskiwania wymiernych wyników ekonomicznych i wizerunkowych.

perspektywy

  • stanowiska związane z projektowaniem i prototypowaniem produktów oraz usług w zakresie wizerunku organizacji (corporate identity)
  • firmy projektowe zajmujące się organizacją i optymalizacją projektowania graficznego i projektowania komunikacji
  • agencje corporate identity i agencje reklamowe
  • studia projektowe – działy planowania strategicznego i działy kreacji
  • własne firmy cosnultingowe i projektowe
  • pracownie projektowe i typograficzne
  • firmy poligraficzne i wydawnicze