rekrutacja

rekrutacja

drodzy państwo. szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji na kierunek grafika znajdziecie pod tym linkiem. w razie pytań pozostajemy do państwa dyspozycji – e-mail. zawsze możecie porozmawiać z naszymi studentami, którzy organizują się w różne zwarte grupy na facebooku.

rekrutacja krok po kroku

Aby rozpocząć studia, prosimy zacząć od wypełnienia internetowego formularza rekrutacyjnego i dostarczenia kompletu dokumentów do Biura Rekrutacji.

krok 1

wypełnienie internetowego formularza rekrutacyjnego link. Po wypełnieniu formularza na podany przez państwa adres e-mail otrzymasz informacje z nazwą użytkownika. Prosimy o zapisanie nazwy konta i własnoręcznie wygenerowanego hasła, ponieważ będą one towarzyszyły Państwu w kolejnych latach studiów lub przy ewentualnej rekrutacji na inny kierunek studiów.

krok 2

wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Opłatę rekrutacyjną w kwocie 300 zł należy uiścić na konto uczelni:

31 1750 1312 1330 0000 0005 3041
Raiffeisen Bank Polska S.A.
imię i nazwisko / kierunek studiów

krok 3

złożenie wymaganych dokumentów we właściwym Biurze Rekrutacji SWPS (osobiście, przez osoby trzecie lub za pośrednictwem poczty).

W przypadku skorzystania z opcji wysłania dokumentów pocztą lub złożenia przez osoby trzecie niezbędne jest wydrukowanie z formularza rekrutacyjnego: ankiety osobowej, Umowy o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie) oraz załączników do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie).

Dodatkowo należy dołączyć oryginały świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów wyższych, suplementu (po ukończeniu procesu rekrutacji zostaną zwrócone), 1 zdjęcie zgodne z wymogami przy wydawaniu dowodów osobistych, kopię dowodu tożsamości, potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

krok 4

wypełnienie testu poziomującego z języka angielskiego (jego wynik nie ma wpływu na przyjęcie na studia). Pozwoli nam to przydzielić Państwa do grupy o właściwym poziomie językowym.

krok 5

decyzja o przyjęciu na studia. Informację o decyzji w sprawie przyjęcia na studia opublikujemy na Państwa profilu. Wyniki kwalifikacji będą pojawiać się w pierwszy poniedziałek po zakończeniu etapu, w którym kandydat składał komplet dokumentów.

Decyzję na piśmie oraz Państwa egzemplarz Umowy o warunkach odpłatności za studia prześlemy pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w terminie 2 tygodni od zamieszczenia informacji o decyzji w Wirtualnej Uczelni.

krok 6

dostęp do studenckiej wersji systemu Wirtualna Uczelnia. Na około 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć na Państwa profilu opublikujemy nowe informacje: plan zajęć, informacja o dniu zerowym i wszystkie ważne informacje potrzebne w czasie studiów.

głowa się rusza

program stypendialny głowa się rusza jest skierowany do osób planujących podjąć studia graficzne we wrocławskim wydziale szkoły wyższej psychologii społecznej na kierunku grafika. szczegółowe informacje o tegorocznej edycji programu pojawią się 12.04.2015 roku