studia licencjackie

studia licencjackie

program kierunku grafika to odpowiedź na wzrost roli obrazowania we współczesnej kulturze i gospodarce, zorientowanych na wypracowanie unikalnej tożsamości organizacyjnej i kompleksowego oraz długofalowego funkcjonowania na rynku komunikacji. oferta kierunku grafika to hybryda, zawierająca dotychczas niełączone dziedziny nauki i praktyki w ramach komunikacji społecznej, psychologii, sztuk wizualnych, psychofizjologii percepcji i nowych technologii.

w ramach modułowego programu studiów graficznych koncentrujemy się w procesie dydaktycznym na kształceniu umiejętności i rozwoju kompetencji w zakresie projektowania graficznego rozumianego jako efektywnie funkcjonujący komunikat w kontekście społecznym. duży nacisk kładziemy na zapoznanie studentów i studentek z uwarunkowaniami, historią i aktualnym zastosowaniem designu oraz na wypracowaniu szerokiej perspektywy widzenia, rozumienia i używania projektowania graficznego jako procesu, w którym istotne staje się zrozumienie problemu i jego kreatywne rozwiązanie.

zagadnienia szczegółowe: cele i funkcje projektowania we współczesnym społeczeństwie, sposoby identyfikacji problemów projektowych i metody ich rozwiązywania, tworzenie wizerunku przedsiębiorstw, instytucji, organizacji społecznych oraz reorganizacja wizerunków już instniejących, praca kreatywna (creative thinking).

wybrane moduły

 • jest szczególnie ważny z perspektywy rynkowego zakotwiczenia kierunku grafika, bowiem projektowanie ma silne uwarunkowania rynkowe. Studenci i studentki poznają zagadnienia związane z marketingiem, promocją i osobowością medialną w kontekście promocji osoby, marki, produktu, usługi oraz w kontekście szerszych procesów społecznych, którymi kieruje się współczesna gospodarka. Studenci uczą się planowania projektu, budżetowania oraz ewaluacji prowadzonych działań z perspektywy ekonomicznej i biznesowej.
 • szczególną rolę w procesie projektowania odgrywa sprawne posługiwanie się typografią, jako środkiem wyrazu. Studenci i studentki poznają podstawowe i zaawansowane wykorzystanie typografii w zróżnicowanych przestrzeniach projektowych (print, web), uczą się projektowania krojów pisma oraz doskonalą wiedzę w zakresie przekładania koncepcji kreatywnej na rozwiązania graficzne.
 • jest wprowadzeniem do zagadnień grafiki komputerowej (rastrowej i wektorowej), fotografii (cyfrowej i analogowej) oraz fotografiki. Moduł koncentruje się na świadomym wykorzystaniu technik i estetyki / stylizacji jako środków wyrazu komunikatu wizualnego. Studenci i studentki w pracowni fotograficznej rozwijają kompetencje techniczne w obszarze fotorafii studyjnej oraz realizują projekty z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu foto video
 • moduł ten ma szczególne znaczenie w zaproponowanym procesie kształcenia. unikalność kierunku grafika, w stosunku do kierunków o charakterze artystycznym polega na ukierunkowaniu pracy i nauki na kompetencje i użyteczność uzyskanej wiedzy na rynku komunikacji w dziedzinie designu i reklamy.
 • moduł opiera się o szeroką perspektywę zrównoważonego projektowania, w którym podstawową relacją staje się problem i rozwiązanie. celem kursów obejmujących moduł designowy jest wypracowanie wśród studentów i studentek pewnej wrażliwości projektowej i perspektywy projektowania dla określonej publiczności.
 • cykl przedmiotów, które są tematycznie i projektowo współzależne. praca projektowa została podzielona na trzy elementy: doradztwo, czyli współpraca z realnym klientem i sprzężenie pracy agencyjnej w jedną całość, planowanie strategiczne, czyli określenie problemów i rozwiązań dla zaproponowanego projektu, oraz kreacja jako kreatywne przełożenie wykonanej pracy na rozwiązania graficzne i tekstowe.
 • internet stał się równoważną przestrzenią komunikacyjną w perspektywie pozostałych przestrzeni projektowych. sieć rządzi się innymi prawami niż tradycyjne media. tutaj panuje zasada mechanizmu działania. co się stanie, gdy kliknę? dokąd zaprowadzi mnie link? jak sprawnie dotrzeć do pożądanej treści?
prev next

przedmioty graficzne

 • graphic design
 • liternictwo i kaligrafia
 • typografia i layout
 • przygotowanie publikacji do druku
 • zaawansowane techniki obróbki obrazu
 • laboratorium fotografii
 • zarządzanie kolorem
 • web design / ux
 • metody wizualizacji
 • systemy orientacyjne i kierunkowe
 • animacja i krótkie formy filmowe

programy studiów

szanowni państwo. poniżej udostępniamy państwu obowiązujące na danym roku programy studiów:

 • rok akademicki 2011/2012: link
 • rok akademicki 2012/2013: link
 • rok akademicki 2013/2014: link
 • rok akademicki 2015/2016: link

przedmioty komunikacyjne

 • communication design
 • psychologia reklamy
 • doradztwo / planowanie strategiczne / kreacja
 • design informacji
 • historia design
 • design thinking
 • strategic design
 • reklama społeczna
 • testy i rozmowy kwalifikacyjne
 • prezentacje i wystąpienia publiczne
 • teamwork i team management