system orientacji wizualnej / mpk

Rekonstrukcja systemu orientacji/interakcji dla komunikacji miejskiej miasta Wrocław. Zadanie dotyczyło projektowania z perspektywy użytkownika, a więc tego jak korzystamy z komunikacji miejskiej oraz z jej systemów orientacji.

projekt

Rolą systemu orientacji wizualnej jest przede wszystkim sprawne orientowanie uczestnika systemu komunikacji w trójwymiarowej rzeczywistości znaków, kodów i marek. W tym kontekście istotne staje się projektowanie zorientowane na człowieka; na jego potrzeby, słabości, problemy i poczucie estetyki. Niniejszy projekt odwołuje się do klasycznych wzorców graphic design, a jego forma, choć na pierwszy rzut oka wydaje się skomplikowana, tworzy przejrzysty system czasoprzestrzennych zależności.

Info:
autorzy:
marta rośniak
małgorzata szwajkiewicz
magda marcukiewicz
maciej buła
filip szkudlarz
prowadzący:
krzysztof moszczyński
przedmiot:
techniki wizualizacji

Comments are closed