taleverse – projekt autorskiej platformy do gier paragrafowych

w ramach pracy zaprojektowano autorską platformę do gier paragrafowych – taleverse . wychodzi ona naprzeciw oczekiwaniom zarówno czytelników, jak i autorów gier paragrafowych. tym pierwszym oferuje przede wszystkim obszerny katalog dopasowanych i sprawdzonych opowieści, tym drugim natomiast daje narzędzie do pisania i publikowania własnych dzieł literackich, wraz z możliwością otrzymania bezpośredniej, konstruktywnej krytyki w celu doskonalenia własnej pracy. koncept platformy stworzony w ramach niniejszej pracy może stanowić wkład w rozwój tej dziedziny gier, a także ma szansę stać się popularnym źródłem narracji interaktywnych dla odbiorców na całym świecie.

dodatkowe informacje

propozycja autorskiej platformy do gier paragrafowych nie stanowi jednak zamkniętej i finalnej formy, ale, zgodnie z koncepcją cyrkularności procesu projektowego, otwiera pole do dalszych udoskonaleń, w tym:
– poprawy działania usługi oraz uzupełniania i weryfikowania materiałów
pomocniczych, oddanych w ręce autorom,
– ulepszania samej formuły aplikacji, co stanowi kluczowe znaczenie dla
sukcesu długoterminowego platformy; byłoby to możliwe na przykład poprzez
dodanie nowych mechanizmów pozwalających na pogłębianie doświadczenia
płynącego z gry,

Info:
autorzy:
aron pietroń, adam sobierajski
promotor:
dr krzysztof moszczyński
tytuł pracy:
taleverse – projekt autorskiej platformy do gier paragrafowych

Comments are closed