ubieranki hanki – pomoc edukacyjna w formie gry dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących

pomoc edukacyjna w formie gry dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących.

pomoc składa się z kilkunastu elementach wydrukowanych na folii magnetycznej, którą można przyczepić do tablicy magnetycznej w klasie. gra ma poszerzać i utrwalać słownictwo z zakresu zjawisk atmosferycznych, części garderoby oraz pór roku. studenci realizujący projekt wyznaczyli sobie kilka celów, które powinna spełniać pomoc dydaktyczna:

zaciekawienie tematyką i wprowadzenie elementu zabawy  – wymyślono grę, która będzie posiadała fabułę oraz cel.

 poszerzenie słownictwa – dzieci z dysfunkcją słuchu mają szczególne problemy z rozumieniem pojęć, w związku z tym postanowiono stworzyć zbiór pojęciowo-słowny z powiązanych kategorii. każda kategoria ma na siebie wpływ – ubiór jest zależny od pogody a pogoda jest zależna od pory roku.

stworzenie projektu dopasowanego do percepcji dzieci niesłyszących – pamięć wzrokowa u dzieci niesłyszących rekompensuje ubytki słuchu, co sprawia, że dzieci są bardziej wrażliwe na bodźce wizualne, które mogą je rozpraszać. dlatego postanowiono zrezygnować z elementów dodatkowych i tła, aby wzrok skupiał się tylko na konkretnym obrazie.

nagradzanie – nagrody i pochwały dla dzieci są bardzo ważnym elementem, który je motywuje oraz buduje pewność siebie, dlatego w projekcie zdecydowano zastosować system nagradzania za dobrze wykonane zadanie.

ograniczenie sztywności i stereotypowości myślenia – istotnym kryterium było opracowanie kilku wariantów gry, aby zapobiec szablonowemu postępowaniu.

projekt

zadaniem studentów w ramach modułu projektowego było zaprojektowanie zgodnie z metodą design thinking pomocy dydaktycznych wspierających program nauczenia dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących w klasach 1-3. projekt uwzględniał przygotowanie prototypu i przetestowanie go w grupie szkolnej. projekt został wykonany przy współpracy z dolnośląskim specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym nr 12 dla niesłyszących i słabosłyszących we wrocławiu.

Info:
autorzy:
jolanta wojciechowska
wanda makuch
anna przydatek
michał zarzycki
prowadzący:
małgorzata ciesielska
kamil olender
przedmiot:
techniki projektowania 1
design thinking

Comments are closed