warsztaty typograficzne / marian misiak

workshop

w dniach 22-23.11.2013 i 06-07.12.2013 w instytucie grafiki swps wz wrocław odbyły się warsztaty typograficzne, które poprowadzię marian misiak. studenci otrzymali spory zastrzyk wiedzy z zakresu typografii, layout i projektowania krojów pism. niebawem więcej informacji i rezultaty prac projektowych.

plakat SWPS podsumowujacy druk

Czterodniowe warsztaty typograficzne bazowały na koncepcji zdygitalizowania literniczych okładek i druków prezentowanych w albumie „Nie gęsi”. Publikacja ta zawiera wiele ciekawych przedwojennych przykładów rodzimej grafiki projektowej, które w warsztatach posłużyły jako punkt wyjścia do stworzenia własnego kroju. Każdy z uczestników wybrał dla siebie najbardziej interesujący obiekt typograficzny, który następnie poddany został obróbce cyfrowej.

Pierwsze 2 dni zogniskowane były głównie na aspektach technicznych, poznawaniu aplikacji i obrysowywaniu liter. Po pierwszych 2 spotkaniach nastąpiła czternastodniowa przerwa, która miała na celu rozwiniecie początkowego zestawu liter. Kolejne 2 spotkania opierały się o poszukiwania i eksperymenty związane z rozszerzaniem grupy liter. Zadanie to wymagało analizy cech charakterystycznych dla całego kroju, tak aby jak najlepiej dopasować nowo powstające znaki do tych zaczerpniętych z materiałów źródłowych. Taka analiza uczy głębszej i profesjonalnej analizy typografii, która jest fundamentalnym narzędziem w praktyce projektanta grafiki. Warsztaty z projektowania pism choć związane z wąskim zagadnieniem mogą stać się poprzez uzyskane umiejętności uzupełnieniem ogólnej wiedzy projektowej, zwłaszcza, że ważnym elementem każdego spotkania były prezentacje teoretyczne dotyczące historii typografii i twórców krojów.

Info:
autorzy:
studenci 3. roku instytutu grafiki swps
prowadzący:
marian misiak
przedmiot:
warsztaty typograficzne

Comments are closed