wymiana młodego designu IV

w jakim kierunku podążają zainteresowania młodych artystów? co ich inspiruje? jakie dziedziny sztuki cieszą się wśród nich popularnością? przekonamy się podczas wystawy „wymiana młodego designu iv”. to wydarzenie o wyjątkowej formule – wystawa polega na wymianie doświadczeń, inspiracji i talentu pomiędzy uniwersytetem swps a partnerską szkołą technikum nr 15. prace z dziedziny designu, fotografii, grafiki użytkowej i komunikacji wizualnej będzie można oglądać od 12 kwietnia 2018 r. we wrocławskiej siedzibie naszej uczelni i technikum nr 15. 

o wystawie uczniów i studentów

wystawa uczniów technikum nr 15- „odpowiedź e”

tytuł wystawy – „odpowiedź e” – nawiązuje oczywiście do wszelkiego rodzaju quizów. mamy w nich zwykle cztery możliwości odpowiedzi. odpowiedź piąta zaś, zasugerowana w tytule, oznacza wyjście poza schemat, odpowiedź niekonwencjonalną, niejednoznaczną, po prostu inną, nieoczekiwaną. najważniejszym wyróżnikiem twórczości jest oryginalność, tak w sferze warsztatu, jak i treści. i takie też – mam nadzieję – są prace na naszej wystawie.

większość zdjęć wykonali uczniowie klas pierwszych (!) i drugich, a więc ludzie młodzi, dopiero poznający ogromny świat fotografii – chyba najtrudniejszej ze sztuk. najtrudniejszej, bo pozbawionej „ręki”, tego osobistego dotknięcia narzędzia, jakim jest pędzel czy dłuto; fotografia w całości zależna jest od bogactwa twórczej osobowości. zdjęcia kolorowe powstały w ramach prowadzonej przeze mnie autorskiej pracowni fotografii, czyli na weekendowych zajęciach pozalekcyjnych i na plenerach (na które ewentualnych chętnych zresztą zapraszam), zaś czarno-białe w większości na zajęciach pracowni fotografii w szkole”. – paweł wojas, nauczyciel fotografii w technikum nr 15 we wrocławiu.

na wystawie będzie można także zobaczyć prace uczniów, powstałe na pracowni projektowania graficznego jakuba kamińskiego, oscylujące wokół absurdu i kolażu.

wystawa studentów „katalog prac studentów grafiki 2012-2016”

w technikum nr 15 pokazane zostaną prace studentów i absolwentów kierunku grafika z wrocławskiej filii uniwersytetu swps. prace zostały zebrane w niedawno wydanym katalogu.

pierwsze pięć lat funkcjonowania katedry grafiki uniwersytetu swps to stały proces uczenia się na różnych płaszczyznach: dydaktycznej, programowej i nierzadko kulturowo – organizacyjnej. w tym procesie nie możemy nie uwzględnić studentów – ich potrzeb, kompetencji i osobowości. eksperyment, którego realizacji podjęliśmy się pięć lat temu, przynosi efekty w postaci kompetentnych projektantów, których wybrane prace postanowiliśmy przedstawić w formie katalogu. projekty, które zostały uwzględnione w publikacji są na tyle różnorodne, że zdecydowaliśmy się porzucić ideę kategoryzacji przez pryzmat dyscyplin projektowych. nasi studenci – już nierzadko absolwenci – w trakcie swoich studiów zajmowali się różnymi projektami i dziedzinami, które można sprowadzić do funkcjonalnej koncepcji designu, w której forma wynika z funkcji. i właśnie te projekty pokazujemy w katalogu prac studenckich katedry grafiki 2012-2016.

info

wystawa potrwa od 12 kwietnia do 6 maja 2018 r.
wernisaż: 12 kwietnia 2018 r.

  • 12.45 – wernisaż w technikum nr 15
  • 18.00 – wernisaż na uniwersytecie swps

uniwersytet swps
filia we wrocławiu
ul. ostrowskiego 30b, 53-238 wrocław

technikum nr 15 im. marii skłodowskiej-curie
skwierzyńska 1/7, 53-521 wrocław

*praca ilustrująca wpis jest autorstwa estery wolnej (technikum nr 15)

Comments are closed