wyniki programu stypendialnego „głowa się rusza”

prosimy skomentować wizualnie zmiany społeczne, jakich doświadczamy w skali lokalnej i globalnej – tak brzmiało zadanie dla osób ubiegających się o indeks na grafikę i roczne stypendium pokrywające czesne za naukę na uniwersytecie swps we wrocławiu. zwyciężczynią tegorocznej edycji programu „głowa się rusza” organizowanego przez katedrę grafiki została katarzyna ostaszewska.

plakat społecznie zaangażowany

– tegoroczne zadanie było bardzo trudne i skomplikowane, szczególnie dla młodych projektantów. plakat społecznie zaangażowany to trudny środek wyrazu, który wymaga nie tylko umiejętności graficznych i projektowych, lecz przede wszystkim dużej dojrzałości komunikacyjnej i społecznej oraz kompetencji obserwatora, potrafiącego komentować otaczającą go rzeczywistość przy pomocy środków wizualnych, czyli dokonywać przekładu z języka na obraz, z pominięciem jednowymiarowych skojarzeń – wyjaśnia prof. michael fleischer, kierownik katedry grafiki, członek komisji stypendialnej.
plakat katarzyny ostaszewskiej świadczy o bardzo dobrej umiejętności dostrzeżenia problemu projektowego, czyli krytycznej orientacji w aktualnej sytuacji komunikacyjnej i społecznej, oraz o dużych kompetencjach w dziedzinie przekładu tego, co zaobserwowała, na konkretny projekt.

zaproszenie do własnej interpretacji

zwycięski plakat jest precyzyjnie skonstruowany, komunikat wizualny jest trafnie spuentowany i sprowadzony do sedna sprawy. wymowa plakatu nie jest widoczna od razu, lecz jego wizualna realizacja prowokuje widza do zastanowienia się i namawia go do własnej rekonstrukcji znaczenia, czyniąc z widza aktywnego uczestnika procesu recepcji.
z drugiej strony praca katarzyny ostaszewskiej nie jest przegadana, narzucająca się czy jednowymiarowa, czyli trywialna. ponadto rezultat uzyskany został za pomocą bardzo prostych środków wizualnych, bez narzucającego się komentarza tekstowego.

komisja stypendialna programu „głowa się rusza” postanowiła wyróżnić pracę karoliny gościmińskiej.

Comments are closed