zmiana przez design vol. 2

Zmiana przez design / nielegalne graffiti

zmiana przez design: nielegalne graffiti to projekt naukowo-kreatywny realizowany przez studentów instytutu grafiki szkoły wyższej psychologii społecznej. w ramach zajęć studenci podejmują problematykę społeczną wykorzystując metodologię design thinking. w roku akademickim 2013/2014 studenci biorą na warsztat przejawy nielegalnego graffiti i wandalizmu w mieście.

w projekcie chodzi przede wszystkim o zastosowanie metodologii pracy design thinking do próby rozwiązania problemu społecznego, jakim jest nielegalne graffiti i wandalizm skierowany na wrocławskie kamienice i przestrzenie użyteczności publicznej. zespoły projektowe będą zaangażowane w proces eksploracji zaproponowanego problemu, podejmą próbę badania postaw społecznych i zaprojektują rozwiązania i narzędzia, które będą mogły być wykorzystane do przeciwdziałania nielegalnej ekspresji artystycznej na wrocławskich murach. wynikiem całego projektu będzie wystawa prac studentów oraz konferencja poświęcona problematyce projektowania we współczesnym świecie: main event 13-14.06.2014 roku. w trakcie konferencji zespoły projektowe zaprezentują możliwe rozwiązania problemu nielegalnego graffiti we wrocławiu.

partnerami projektu są:
– wydział kultury miasta wrocław,
– zarząd zasobu komunalnego,
– infopunkt nadodrze łokietka 5.

patronat honorowy nad projektem objął prezydent miasta wrocławia pan rafał dutkiewicz oraz dziekan wrocławskiego wydziału zamiejscowego swps prof. tomasz zaleśkiewicz

wybrane prace z pierwszego semestru:

zmiana przez design: graffiti w perspektywach

sylwia niedźwiecka, joanna kołtyś, dominika wesołowska

raport z badań: link

zmiana przez design: graffiti to wolność

sonia kilarska, klara ogielska

raport z badań: link

zmiana przez design: graffiti – różnorodność

kaja dobrzańska, paweł leszczewicz, janusz dąbkiewicz, natalia turkiewicz

raport z badań: link

zmiana przez design – czym jest graffiti

eweliina hasiuk, michał różewski, sylwia sosińska

raport z badań: link

zmiana przez design – graffiti vs. wandalizm

anna biernat, alicja dańkowska, aneta michalska, krzysztof piskorz, bartłomiej ornowski

raport z badań: link

Info:
autorzy:
studenci 3. roku instytutu grafiki swps
prowadzący:
mariusz wszołek
krzysztof moszczyński
przedmiot:
teoria i praktyka design
information design
design management

Comments are closed