plener dydaktyczny katedry grafiki uniwersytetu swps - edycja 2012/2013

w kwietniu 2013 roku studenci 2 roku instytutu grafiki licznie wzięli udział w warsztatach plenerowych w jurze krakowsko-częstochowskiej. głównym zadaniem projektantów było stworzenie strategii wizerunkowej dla tamtejszego rezerwatu góry zborów. przez 4 dni grupa 70 osób rozprawiała się z trudnym projektem, analizując sytuację zastaną, prowadząc wywiady środowiskowe i zbierając informacje o rezerwacie góry zborów. obecnie trwają prace nad strategią naprawczą i wypracowaniem kampanii wizerunkowej dla rezerwatu góry zborów. all right jura.

plenery dydaktyczne:

plenery dydaktyczne są integralną częścią programu studiów graficznych realizowanych na uniwersytecie swps. i choć nie jest to typowa forma zajęć akademickich, to środek ciężkości procesu dydaktycznego jest położony na realizacji projektu z zakresu komunikacji wizualnej i projektowania komunikacji.

dodatkowe informacje: