plener dydaktyczny katedry grafiki uniwersytetu swps - edycja 2013/2014

w kwietniu 2014 roku studenci 2 roku instytutu grafiki licznie wzięli udział w warsztatach plenerowych w jurze krakowsko-częstochowskiej. głównym zadaniem projektantów była próba wypracowania soundu jury krakowsko-częstochowskiej. przede wszystkim chodziło o chwilowe oderwanie się od technologicznej rzeczywistości na rzecz doświadczania świata w ‚tu i teraz’. ewaluacją zadania był film imageowy oraz obraz wiodący dla przestrzeni jury krakowsko-częstochowskiej

plenery dydaktyczne:

plenery dydaktyczne są integralną częścią programu studiów graficznych realizowanych na uniwersytecie swps. i choć nie jest to typowa forma zajęć akademickich, to środek ciężkości procesu dydaktycznego jest położony na realizacji projektu z zakresu komunikacji wizualnej i projektowania komunikacji.


dodatkowe informacje: