system orientacji wizualnej / mpk

rekonstrukcja systemu orientacji/interakcji dla komunikacji miejskiej miasta wrocław. zadanie dotyczyło projektowania z perspektywy użytkownika, a więc tego jak korzystamy z komunikacji miejskiej oraz z jej systemów orientacji.

o projekcie:

rolą systemu orientacji wizualnej jest przede wszystkim sprawne orientowanie uczestnika systemu komunikacji w trójwymiarowej rzeczywistości znaków, kodów i marek. w tym kontekście istotne staje się projektowanie zorientowane na człowieka; na jego potrzeby, słabości, problemy i poczucie estetyki. niniejszy projekt odwołuje się do klasycznych wzorców graphic design, a jego forma, choć na pierwszy rzut oka wydaje się skomplikowana, tworzy przejrzysty system czasoprzestrzennych zależności.

dodatkowe informacje:
  • autorzy: marta rośniak, małgorzata szwajkiewicz, magda marcukiewicz, maciej buła, filip szkudlarz
  • prowadzący:, krzysztof moszczyński
  • przedmiot: techniki wizualizacji