plener dydaktyczny katedry grafiki uniwersytetu swps - edycja 2015/2016

tegoroczne plenery dydaktyczne odbyły się pod hasłem designu partycypacyjnego, czyli projektowania z ludźmi, dla ludzi i o ludziach. blisko tej koncepcji stoi również idea human centered design, która stanowi węzłowy punkt programu studiów graficznych na uniwersytecie swps. wiodącą ideą plenerów dydaktycznych jest próba złapania odmiennej od akademickiej perspektywy projektowej, w której studenci i prowadzący stanowią jeden zespół – partnerstwo. trzy pełne dni wspólnej pracy i trzy wieczory rozmów, dyskusji o projektowaniu znacząco budują zespół osobowości, którego nie sposób zbudować w murach uniwersytetu. plenery dydaktyczne są integralną częścią programu studiów i choć są regularnym przedmiotem realizowanym przez studentów, to nie jest to tylko kolejna forma zdobywania ocen — te są tylko skutkiem ubocznym. to raczej zmiana perspektywy i spróbowanie swoich sił projektowych w nowym środowisku.


plenery dydaktyczne:

plenery dydaktyczne są integralną częścią programu studiów graficznych realizowanych na uniwersytecie swps. i choć nie jest to typowa forma zajęć akademickich, to środek ciężkości procesu dydaktycznego jest położony na realizacji projektu z zakresu komunikacji wizualnej i projektowania komunikacji.

dodatkowe informacje: