zmiana przez design vol. 5 - legal design

wydaje się to niemożliwe: zawiłe zagadnienia prawne przedstawić w sposób przyjazny, intuicyjny i zrozumiały dla wszystkich. a jednak, studenci grafiki hermetyczny język prawa przetłumaczyli na przystępny język wizualny. dzięki legal design, czyli połączeniu designu i prawa, rozwiązali kilka problemów, z którymi borykamy się na co dzień. okazuje się, że umowa może być tak zaprojektowana, by konsument chciał ją doczytać do końca, a prawo autorskie wcale nie jest tak skomplikowane, jak się wydaje. efekty pracy studentów grafiki będzie można zobaczyć w trakcie wystawy „zmiana przez design. legal design”, która zagości na wrocławskim rynku od 16 lipca.


przeciętnemu adresatowi prawa jawi się ono jako nieprzejrzyste, niezrozumiałe i niedostępne. a przecież dotyczy ono większości aspektów funkcjonowania człowieka w społeczeństwie i funkcjonowania tego społeczeństwa. połączenie designu i prawa w interdyscyplinarnym projekcie na służyć pozytywnej zmianie w dostępie do prawa.

ideą wystawy „zmiana przez design” jest pokazanie, jak szerokich zakresów i dziedzin dotyczy design oraz komunikacja wizualna – począwszy od płaskich infografik w prosty sposób wizualizujących złożone procesy legislacyjne, przez projekty zapewniające kompleksowe usługi z zakresu m.in. prawa autorskiego, po realizacje mające wpływ na zmianę postaw społecznych. nasi studenci udowadniają, że prawo również może zostać zaprojektowane w sposób przyjazny, intuicyjny i zrozumiały dla wszystkich.
w tym kontekście szukali problemów projektowych z zakresu legal, z którymi mogli się zmierzyć jako projektanci. rozwiązania tych problemów, często bardzo proste, ale mocno przemyślane i w szczegółach dopracowane, można zobaczyć w ramach wystawy prezentowanej na wrocławskim rynku.

wystawa została zorganizowana przez katedrę grafiki, przy wsparciu pracowników kierunku prawa wydziału prawa i komunikacji społecznej uniwersytetu swps we wrocławiu oraz kancelarii prawniczej dzp – biuro we wrocławiu.


  • prezentacja projektów w serwisie behance: link
  • artykuł na temat legal design: link
  • kontakt z prowadzącymi: link