design i komunikacja - prof. michael fleischer

komunikujemy się na setki sposobów. rozmawiamy, migamy, wysyłamy e-maile, korzystamy z symboli i znaków, które potrafią być uniwersalne dla całego świata i kulturowo uzasadnione w wąskiej przestrzeni jednego społeczeństwa. podobnie rzecz się ma z designem, który jako komunikat może być wysyłany zarówno do szerokiego, jak i wąskiego grona odbiorców. może być bardzo złożony i prosty, charakterystyczny dla firmy lub zrozumiały w całym kraju, miejski i zinstytucjonalizowany. najważniejsze, żeby był zrozumiały dla adresata. o ogólnej koncepcji projektowania komunikacji porozmawiamy z prof. dr hab. michaelem fleischerem podczas wykładu z cyklu „uniwersytet swps w empiku”.


projektowanie jako długofalowa, spójna i zrównoważona koncepcja „użytkownicy, producenci, komunikacja, design, reklama. będzie o tym i o tym, jak to się wszystko łączy i dlaczego najczęściej nie. ale czasem tak. i wtedy nikt tego nie zauważa.” w ramach swojego wystąpienia prof. dr hab. michael fleischer przedstawi ogólną koncepcję designu komunikacji, w której przede wszystkim chodzi o spójne, długofalowe i zrównoważone budowanie systemu komunikacji – niezależnie od tego, czy przedmiotem pracy projektowej jest firma, organizacja, państwo czy osoba. to, co jest łącznikiem różnych dyscyplin projektowych, a nierzadko projektanci o tym zapominają, jest właśnie komunikacja społeczna zorientowana na funkcję a nie tylko formę. wiodącym aspektem, które zostanie poruszone w ramach wystąpienia będzie zespolenie kilku wielkości: producenta – designu – komunikacji – reklamy – użytkownika. wszystkie te elementy składają się na proces projektowania komunikacji, co nierzadko widać w tzw. przestrzeni miejskiej (i nie tylko).

prof. dr hab. michael fleischer – filolog, kulturoznawca. wybitny znawca komunikacji społecznej. naukowo zajmuje się dyscyplinami wiedzy i umiejętności umożliwiającymi lepsze rozumienie i harmonijne kształtowanie otaczającej nas rzeczywistości. szczególnie interesuje się teorią systemów, konstruktywizmem i lingwistyką kognitywną.