reguły dydaktyki

____reguła 1 jesteśmy instytucją usługową świadczącą usługi w dziedzinie uzyskiwania wiedzy i kompetencji. instytucja ta jest dla studentów a nie dla nas, a więc zadowoleni mają być studenci, z czego z kolei my możemy być zadowoleni. potrzebni są nam najlepsi studenci, a tacy do nas przyjdą, jeśli my będziemy najlepsi. poziom studentów jest funkcją wykładowców. i odwrotnie. powyższe opisuje stan rzeczy niezależnie od tego, jakie my na ten temat mamy poglądy. ____reguła 2 zajęcia odbywają się w kulturalnej i partnerskiej atmosferze (której, jeśli to konieczne, prowadzący zajęcia i studenci muszą się nauczyć). ____reguła 3 nie przekazujemy studentom informacji (w tym celu odsyłamy ich do książek – lista lektur na pierwszych zajęciach), lecz wiedzę oraz wyrabiamy w nich określone kompetencje. ____reguła 4 nie egzekwujemy informacji, lecz wiedzę i kompetencje. ____reguła 5 przekonujemy studentów a oni nas do swoich racji przy pomocy argumentów. ____reguła 6 strach (budowanie autorytetu na strachu czy obawie przed x) nie jest stosowanym przez nas środkiem dydaktycznym. ____reguła 7 stosowanym przez nas środkiem dydaktycznym jest kompetencja i autorytet oparty na wiedzy. ____reguła 8 traktujemy studentów jak dorosłych ludzi (niezależnie od tego, czy nimi są czy nie są). ____reguła 9 na pierwszych zajęciach wspólnie ustalamy obowiązujące reguły gry, następnie je przegłosowujemy, a potem się ich konsekwentnie trzymamy (dotyczy także formy i sposobu przeprowadzania egzaminu/zaliczenia) rozliczając siebie i studentów z tych ustaleń. ____reguła 10 studenci wymagają od nas poprawnego i adekwatnego funkcjonowania (spóźnianie się na zajęcia lub zgoła ich odwoływanie nie wchodzi w rachubę; w uzasadnionych wypadkach zamieniamy się zajęciami). ____reguła 11 wszystkich studiujących traktujemy tak samo, nie ma lepszych i gorszych studentów. ____reguła 12 postępy w nauce promujemy i oceniamy z uwagi na możliwości danego studenta. ____reguła 13 ze względu na specyfikę naszego kierunku oferowane przez nas treści nauczania muszą stać w zgodzie z naszym własnym zachowaniem i normami moralnymi. ____reguła 14 wszelkie przejawy chamstwa, cwaniactwa, mobbingu, nietolerancji itp. są niedopuszczalne zarówno u siebie jak i u studentów. ____reguła 15 studenci i prowadzący zajęcia spełniają na uczelni pewną funkcję społeczną (studenta lub wykładowcy), funkcje te spełniamy w zgodzie z obowiązującymi w europie normami i regułami. ____reguła 16 na końcu każdego semestru przeprowadzamy ze studentami 'ocenę zajęć', w której studenci oraz prowadzący omawiają zajęcia całego semestru. ____reguła 17 w trakcie zajęć obowiązuje kompetentny timing (zajęć nie przedłużamy i nie skracamy, chyba że wspólnie przegłosowano inne rozwiązanie). ____reguła 18 konflikty grupowe rozwiązujemy z grupą, konflikty indywidualne - indywidualnie; konflikty rozwiązujemy w chwili ich powstania. ____reguła 19 gwarantujemy studentom możliwość uczenia się na naszym kierunku; czy student z tej możliwości skorzysta leży w jego gestii. wynikające z tej zasady konsekwencje akceptujemy. ____reguła 20 wszelkie odstępstwa od wymienionych wyżej norm i sposobów zachowań omawiamy z osobą, która odstępstw tych się dopuściła, a w przypadku niepowodzenia z kierownikiem kierunku lub – jeśli problem dotyczy jego – z zaufaną osobą zespołu instytutu grafiki. ____reguła 21 jedyną metodą rozwiązywania problemów jest 'argumentacja, dyskusja i przegłosowanie', a następnie stosowanie się do