reguły dydaktyki

reguła 1

jesteśmy instytucją usługową świadczącą usługi w dziedzinie uzyskiwania wiedzy i kompetencji. instytucja ta jest dla studentów a nie dla nas, a więc zadowoleni mają być studenci, z czego z kolei my możemy być zadowoleni. potrzebni są nam najlepsi studenci, a tacy do nas przyjdą, jeśli my będziemy najlepsi. poziom studentów jest funkcją wykładowców. i odwrotnie. powyższe opisuje stan rzeczy niezależnie od tego, jakie my na ten temat mamy poglądy.


reguła 2

zajęcia odbywają się w kulturalnej i partnerskiej atmosferze (której, jeśli to konieczne, prowadzący zajęcia i studenci muszą się nauczyć).


reguła 3

nie przekazujemy studentom informacji (w tym celu odsyłamy ich do książek – lista lektur na pierwszych zajęciach), lecz wiedzę oraz wyrabiamy w nich określone kompetencje.


reguła 4

nie egzekwujemy informacji, lecz wiedzę i kompetencje.


reguła 5

przekonujemy studentów a oni nas do swoich racji przy pomocy argumentów.


reguła 6

strach (budowanie autorytetu na strachu czy obawie przed x) nie jest stosowanym przez nas środkiem dydaktycznym.


reguła 7

stosowanym przez nas środkiem dydaktycznym jest kompetencja i autorytet oparty na wiedzy.


reguła 8

traktujemy studentów jak dorosłych ludzi (niezależnie od tego, czy nimi są czy nie są).


reguła 9

na pierwszych zajęciach wspólnie ustalamy obowiązujące reguły gry, następnie je przegłosowujemy, a potem się ich konsekwentnie trzymamy (dotyczy także formy i sposobu przeprowadzania egzaminu/zaliczenia) rozliczając siebie i studentów z tych ustaleń.

reguła 10

studenci wymagają od nas poprawnego i adekwatnego funkcjonowania (spóźnianie się na zajęcia lub zgoła ich odwoływanie nie wchodzi w rachubę; w uzasadnionych wypadkach zamieniamy się zajęciami).


reguła 11

wszystkich studiujących traktujemy tak samo, nie ma lepszych i gorszych studentów.


reguła 12

postępy w nauce promujemy i oceniamy z uwagi na możliwości danego studenta.


reguła 13

ze względu na specyfikę naszego kierunku oferowane przez nas treści nauczania muszą stać w zgodzie z naszym własnym zachowaniem i normami moralnymi.


reguła 14

wszelkie przejawy chamstwa, cwaniactwa, mobbingu, nietolerancji itp. są niedopuszczalne zarówno u siebie jak i u studentów.


reguła 15

studenci i prowadzący zajęcia spełniają na uczelni pewną funkcję społeczną (studenta lub wykładowcy), funkcje te spełniamy w zgodzie z obowiązującymi w europie normami i regułami.


reguła 16

na końcu każdego semestru przeprowadzamy ze studentami 'ocenę zajęć', w której studenci oraz prowadzący omawiają zajęcia całego semestru.


reguła 17

w trakcie zajęć obowiązuje kompetentny timing (zajęć nie przedłużamy i nie skracamy, chyba że wspólnie przegłosowano inne rozwiązanie).


reguła 18

konflikty grupowe rozwiązujemy z grupą, konflikty indywidualne - indywidualnie; konflikty rozwiązujemy w chwili ich powstania.


reguła 19

gwarantujemy studentom możliwość uczenia się na naszym kierunku; czy student z tej możliwości skorzysta leży w jego gestii. wynikające z tej zasady konsekwencje akceptujemy.


reguła 20

wszelkie odstępstwa od wymienionych wyżej norm i sposobów zachowań omawiamy z osobą, która odstępstw tych się dopuściła, a w przypadku niepowodzenia z kierownikiem kierunku lub – jeśli problem dotyczy jego – z zaufaną osobą zespołu instytutu grafiki.


reguła 21

jedyną metodą rozwiązywania problemów jest 'argumentacja, dyskusja i przegłosowanie', a następnie stosowanie się do