kierunek grafika

studia na kierunku grafika oferowane przez Uniwersytet SWPS Filia we wrocławiu są przede wszystkim odpowiedzią na wymagania stale rozwijającego się rynku pracy w ramach przemysłów kreatywnych (creative industries). w tym kontekście szanse na rynku mają osoby zorientowane w kompleksowo pojętym projektowaniu, skoncentrowanym na rozwiązywaniu problemów i dostarczaniu rozwiązań prostych w użyciu. już nie znajomość oprogramowania graficznego, zmysł artystyczny, czy wiedza techniczna, ale kompleksowe podejście do projektowania ze szczególnym uwzględnieniem roli komunikacji i kompetencji społecznych, stają się atutem na współczesnym rynku pracy. program studiów graficznych to unikatowe łączenie wiedzy z zakresu projektowania graficznego, komunikacji społecznej, psychologii i psychofizjologii widzenia.

kierunek grafika jest nowatorskim projektem ze względu na swoją specyfikę programową. po raz pierwszy łączymy program nauczania z zakresu komunikacji społecznej i grafiki. tym samym nasi absolwenci otrzymują wykształcenie zarówno w dziedzinie projektowania graficznego jak i w wymiarze komunikacyjno-społecznym. nie kształcimy artystów w tradycyjnym rozumieniu, ale sprawnych, kompetentnych projektantów w zakresie komunikacji wizualnej i designu.

szukamy ludzi, którzy potrafią marzyć - to ważna umiejętność szczególnie w pracy kreatywnej - , rozumieją, że widzenie świata jest różne w zależności od indywidualnych predyspozycji, nie szukają prostych odpowiedzi i nie chodzą na skróty, choć droga wydaje się być trudna i uciążliwa. kształcimy osobowości, a to nie lada wyzwanie.

absolwenci:

celem kształcenia jest nauczenie studentów i studentek metod adekwatnego projektowania w ramach istniejących procesów komunikacyjnych oraz diagnozowanie zakłóceń tych procesów w projektowaniu graficznym. absolwenci kierunku grafika dysponują zróżnicowanym warsztatem w zakresie projektowania graficznego, pracy kreatywnej, procesu projektowego i pracy w zespole kreatywnym. tym samym nasi absolwenci mogą pracować wszędzie tam, gdzie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa niezbędne jest efektywne i optymalne projektowanie graficzne, jako czynnik uzyskiwania wymiernych wyników ekonomicznych i wizerunkowych.

perspektywy:

  • stanowiska związane z projektowaniem i prototypowaniem produktów oraz usług w zakresie wizerunku organizacji (corporate identity)
  • firmy projektowe zajmujące się organizacją i optymalizacją projektowania graficznego i projektowania komunikacji
  • agencje corporate identity i agencje reklamowe
  • studia projektowe – działy planowania strategicznego i działy kreacji
  • własne firmy cosnultingowe i projektowe
  • pracownie projektowe i typograficzne
  • firmy poligraficzne i wydawnicze