program studiów

dlaczego grafika? dlaczego nie, skoro to kogoś interesuje. oraz ponieważ zdobędzie się kompetencje, które się przydadzą. a bez nich jak wiadomo... jesteśmy ciekawi państwa. a dlaczego u nas? z tym jest problem, ponieważ nie możemy powiedzieć – bo jesteśmy dobrzy. jakby to wyglądało.

program kierunku grafika to odpowiedź na wzrost roli obrazowania we współczesnej kulturze i gospodarce, zorientowanych na wypracowanie unikalnej tożsamości organizacyjnej i kompleksowego oraz długofalowego funkcjonowania na rynku komunikacji. oferta kierunku grafika to hybryda, zawierająca dotychczas niełączone dziedziny nauki i praktyki w ramach komunikacji społecznej, psychologii, sztuk wizualnych, psychofizjologii percepcji i nowych technologii.

w ramach modułowego programu studiów graficznych koncentrujemy się w procesie dydaktycznym na kształceniu umiejętności i rozwoju kompetencji w zakresie projektowania graficznego rozumianego jako efektywnie funkcjonujący komunikat w kontekście społecznym. duży nacisk kładziemy na zapoznanie studentów i studentek z uwarunkowaniami, historią i aktualnym zastosowaniem designu oraz na wypracowaniu szerokiej perspektywy widzenia, rozumienia i używania projektowania graficznego jako procesu, w którym istotne staje się zrozumienie problemu i jego kreatywne rozwiązanie.

zagadnienia szczegółowe: cele i funkcje projektowania we współczesnym społeczeństwie, sposoby identyfikacji problemów projektowych i metody ich rozwiązywania, tworzenie wizerunku przedsiębiorstw, instytucji, organizacji społecznych oraz reorganizacja wizerunków już instniejących, praca kreatywna (creative thinking).

wybrane przedmioty
więcej
moduł web design
więcej
moduł marketingowy
więcej
moduł typograficzny
więcej
moduł fotograficzny
więcej
moduł komunikacyjny
więcej
moduł designowy
więcej
moduł reklamowy
więcej