program studiów

dlaczego nie, skoro to kogoś interesuje. oraz ponieważ zdobędzie się kompetencje, które się przydadzą. a bez nich jak wiadomo... jesteśmy ciekawi państwa. a dlaczego u nas? z tym jest problem, ponieważ nie możemy powiedzieć – bo jesteśmy dobrzy. jakby to wyglądało.

dlaczego grafika?

program kierunku grafika to odpowiedź na wzrost roli obrazowania we współczesnej kulturze i gospodarce, zorientowanych na wypracowanie unikalnej tożsamości organizacyjnej i kompleksowego oraz długofalowego funkcjonowania na rynku komunikacji. oferta kierunku grafika to hybryda, zawierająca dotychczas niełączone dziedziny nauki i praktyki w ramach komunikacji społecznej, psychologii, sztuk wizualnych, psychofizjologii percepcji i nowych technologii.

w ramach modułowego programu studiów graficznych koncentrujemy się w procesie dydaktycznym na kształceniu umiejętności i rozwoju kompetencji w zakresie projektowania graficznego rozumianego jako efektywnie funkcjonujący komunikat w kontekście społecznym. duży nacisk kładziemy na zapoznanie studentów i studentek z uwarunkowaniami, historią i aktualnym zastosowaniem designu oraz na wypracowaniu szerokiej perspektywy widzenia, rozumienia i używania projektowania graficznego jako procesu, w którym istotne staje się zrozumienie problemu i jego kreatywne rozwiązanie.

zagadnienia szczegółowe: cele i funkcje projektowania we współczesnym społeczeństwie, sposoby identyfikacji problemów projektowych i metody ich rozwiązywania, tworzenie wizerunku przedsiębiorstw, instytucji, organizacji społecznych oraz reorganizacja wizerunków już instniejących, praca kreatywna (creative thinking).

przedmioty i programy
więcej
moduł web design
więcej
moduł marketingowy
więcej
moduł typograficzny
więcej
moduł fotograficzny
więcej
moduł komunikacyjny
więcej
moduł designowy
więcej
moduł reklamowy
więcej