rekrutacja

Studia obejmują kompleksowe podejście do projektowania – to unikatowe połączenie wiedzy z zakresu projektowania graficznego, komunikacji społecznej, psychologii i psychofizjologii widzenia. Uczymy projektowania graficznego rozumianego jako efektywnie funkcjonujący komunikat w kontekście społecznym. Duży nacisk kładziemy na zapoznanie studentów z uwarunkowaniami, historią i aktualnym zastosowaniem designu oraz na wypracowaniu szerokiej perspektywy postrzegania i używania projektowania graficznego jako procesu, w którym istotne staje się zrozumienie problemu i jego kreatywne rozwiązanie.

pierwszy rok studiowania - ciekawość pierwszy rok studiowania - ciekawość
drugi rok studiowania - pot i łzy drugi rok studiowania - pot i łzy
trzeci rok studiowania - aha! trzeci rok studiowania - aha!

krok po kroku:

aby rozpocząć studia, prosimy zacząć od wypełnienia internetowego formularza rekrutacyjnego i dostarczenia kompletu dokumentów do biura rekrutacji.

krok 1

wypełnienie internetowego formularza rekrutacyjnego link. po wypełnieniu formularza na podany przez państwa adres e-mail otrzymasz informacje z nazwą użytkownika. prosimy o zapisanie nazwy konta i własnoręcznie wygenerowanego hasła, ponieważ będą one towarzyszyły państwu w kolejnych latach studiów lub przy ewentualnej rekrutacji na inny kierunek studiów.

krok 2

wniesienie opłaty rekrutacyjnej. opłatę rekrutacyjną w kwocie 300 zł należy uiścić na konto uczelni: 31 1750 1312 1330 0000 0005 3041, raiffeisen bank polska s.a. imię i nazwisko / kierunek studiów

krok 3

złożenie wymaganych dokumentów we właściwym biurze rekrutacji swps (osobiście, przez osoby trzecie lub za pośrednictwem poczty).

w przypadku skorzystania z opcji wysłania dokumentów pocztą lub złożenia przez osoby trzecie niezbędne jest wydrukowanie z formularza rekrutacyjnego: ankiety osobowej, umowy o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie) oraz załączników do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie).

dodatkowo należy dołączyć oryginały świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów wyższych, suplementu (po ukończeniu procesu rekrutacji zostaną zwrócone), 1 zdjęcie zgodne z wymogami przy wydawaniu dowodów osobistych, kopię dowodu tożsamości, potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

krok 4

wypełnienie testu poziomującego z języka angielskiego (jego wynik nie ma wpływu na przyjęcie na studia). pozwoli nam to przydzielić państwa do grupy o właściwym poziomie językowym.

krok 5

decyzja o przyjęciu na studia. informację o decyzji w sprawie przyjęcia na studia opublikujemy na państwa profilu. wyniki kwalifikacji będą pojawiać się w pierwszy poniedziałek po zakończeniu etapu, w którym kandydat składał komplet dokumentów.

decyzję na piśmie oraz państwa egzemplarz umowy o warunkach odpłatności za studia prześlemy pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w terminie 2 tygodni od zamieszczenia informacji o decyzji w wirtualnej uczelni.

krok 6

dostęp do studenckiej wersji systemu wirtualna uczelnia. na około 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć na państwa profilu opublikujemy nowe informacje: plan zajęć, informacja o dniu zerowym i wszystkie ważne informacje potrzebne w czasie studiów.

głowa się rusza:

program stypendialny głowa się rusza jest skierowany do osób planujących podjąć studia graficzne we wrocławskim wydziale szkoły wyższej psychologii społecznej na kierunku grafika. szczegółowe informacje o tegorocznej edycji programu pojawią się 12.04.2015 roku