corporate identity: claudia kuzaj

Celem było stworzenie strategii miejsca, w którym mieszkańcy danego małego miasta będą mieli możliwość budowania i utrzymywania pozytywnych relacji z innymi. W konsekwencji zwiększy się poczucie wspólnoty i zjednoczenia mieszkańców. Celem było również rozwijanie zainteresowań uczestników, którego wynikiem będzie tworzenie wydarzeń organizowanych dla wszystkich. Najważniejszym elementem będzie tworzenie przestrzeni przez mieszkańców i dla mieszkańców. 

Miejsce będzie odzwierciedleniem zainteresowań i kreatywności mieszkańców przez możliwość zorganizowania warsztatów, wykładów i wydarzeń. Ponadto przestrzeń będzie pełniła funkcję kawiarni, gdzie mieszkańcy będą mogli swobodnie się spotkać. 

Stworzona przestrzeń będzie miejscem w którym każdy będzie mile widziany. Najważniejszym elementem będzie atmosfera, którą mieszkańcy każdego miasta stworzą sami dla siebie. Nada to każdemu miejscu indywidualny i niepowtarzalny charakter, pomimo podobnej koncepcji. 

Oprócz strategii opracowana została również strona wizualna docelowej przestrzeni. Logo jest proste i przejrzyste. Po lewej stronie znajduje się postać, która symbolizuje istotny wpływ mieszkańców na funkcjonowanie przestrzeni. Po prawej stronie umieszczona została filiżanka z parującym napojem, kojarzona nie tylko z kawiarnią, ale również z ciepłem i gościnnością. Nazwa “mniej więcej” nawiązuje do siły małych miast. Ich ilość w Polsce zdecydowanie przeważa nad dużymi miastami. Mimo, że mają mniejszą powierzchnię oraz mniej mieszkańców są równie ciekawe i warte zainteresowania.