product design: patrycja bielicka

opis projektu:

Intensywna urbanizacja rozwija przykre dla środowiska konsekwencje. Poprzez rosnącą ilość mieszkańców miast zagęszczają się środki transportu, a te powodują zanieczyszczenia powietrza. Przyczyniają się do tego nie tylko spaliny środków transportu, ale także spaliny kominów fabryk skupionych wokół miast oraz lokalów mieszkalnych. Zła jakość powietrza nie jest jedynym problemem współczesności. Niestety nawet z czystym powietrzem, wciąż obecna jest kwestia wyczerpujących się zasobów ziemskich, tak fundamentalnych dla człowieka i innych organizmów.  

Rośliny stają się odpowiedzią na wciąż rosnące problemy z kryzysem środowiskowym, ponieważ są podstawą zbilansowanej diety człowieka, ale także podstawowym pożywieniem wielu gatunków zwierząt. Niektóre z roślin są także jednym z tych elementów ekosystemu, które radzą sobie w trudnych warunkach. Rośliny przystosowały się do środowiska tworząc mechanizmy obronne, pozwalające im przetrwać nawet w skażonych obszarach. Proces ten nazywany jest fitoremediacją. 

Do leczniczego działania roślin przekonali się Japończycy, bo to właśnie w Japonii znana jest praktyka shinrin-yoku, czyli leśna kąpiel. Polega na spacerowaniu po lesie, a to niesie za sobą oszczenienie umysłu poprzez regenerującą siłę życiową roślin. 

W ramach hortiterapii wykorzystuje się prace ogrodnicze jako narzędzie terapeutyczne. W ramach badań The Master Gardener Classroom Garden Project przeprowadzonych wśród dzieci ze szkoły podstawowej w San Antonio nauczyciele prowadzili zajęcia ogrodnicze. Rodzice zauważyli u swoich dzieci rozwój moralny. Zajęcia ogrodnicze dzieci wykonywały razem, co uczyło je współpracy, szacunku, a oczekiwanie na plony kształtowało w nich uczucie opóźnionej satysfakcji. Dzieci nauczyły się także, że gniew oraz niepowodzenie są powodem zaniedbania lub przemocy. 

ciąg dalszy:

W związku z tym przedmiotem projektowym stał się obiekt ułatwiający hodowanie ich w domu. Oparty o założenia sustainable design oraz eko design powstał z materiałow ekologicznych nie zapominając jaki wpływ wywrze na środowisko oraz gospodarkę. Forma została dostosowana aby przedmiot był wykorzystywany w hydroponicznej metodzie hodowli roślin dla mieszkańców miastnieposiadających swojego ogrodu aby tam je hodować.

Przedmiot projektowy jest prostą nakładką wykonaną z drewna dębowego, która ułatwia hodowlę roślin w domu metodą hydroponiczną. Przedmiot przyjął nazwę oczko. Ze względu na swoją kolistą formę, w której jest wydrążone kolejne koło, przypomina oko, którego zdrobnieniem jest słowo oczko. W związku z hydroponiczną metodą jest to także związane z oczkiem wodnym, jest czyli niewielkim zbiornikiem. Przykładem prezentowanym na fotografiach jest przedmiot, który nakładany jest na naczynie o maksymalnym promieniu 46 mm. Do tego zakresu kwalifikuje się standardowe naczynie szklane (~250 ml) czy słoik (~900 ml). W otwór wydrążony w obiekcie są umieszczane rośliny bądź roślina. Na przedstawionych fotografiach znajduje się wykorzystanie oczka z siedmioma wydrążeniami o średnicy 8 mm. Taka forma jest dodatkowo wzmocniona nakładką o średnicy 40 mm, którą utrzymuje rośliny w pionie.

Kolejnym przykładem jest wykorzystanie nakładki z wydrążeniem o średnicy 16 mm, które jest ukazane w formie z dwoma dodatkowymi nakładkami (32 mm oraz 40 mm), których zadaniem jest tylko stworzenie podpory aby nakładkę z pożądaną średnicą umieścić na odpowiedniej wysokości. W tym przypadku wykorzystane do ukorzeniania rośliny z liścia.

Ludzie projektują rożnego rodzaju obiekty dla innych ludzi. Uwzględniają w tym wszystkim niebagatelną ilość zmiennych. „Oczko” ma być tą zmienną, która przypomni o naturze i o tym jak ważną role gra w naszych życiach i jak fundamentalna dla nich jest.

zastosowanie projektu zastosowanie projektu
zastosowanie projektu zastosowanie projektu
zastosowanie projektu zastosowanie projektu
zastosowanie projektu zastosowanie projektu
zastosowanie projektu zastosowanie projektu