design opakowań - baterie - opakowanie koncepcyjne

Ideą projektu było stworzenie alternatywy dla typowego opakowania na baterie. Grupa projektowa przede wszystkim chciała ograniczyć użycie plastiku, a także naprawić problem związany z otwieraniem pudełka. Udało się także wykreować pomysł na wielokrotne użycie opakowania – np. wkładając do niego już zużyte baterie. Dodatkowo zaproponowane pudełko jest mniejsze od standardowego, a także posiada informację o punktach zbiórki wykorzystanych już baterii.

design opakowań

zadaniem studentów w ramach modułu "design opakowań" było przeprojektowanie istniejącego opakowania w myśl zasad i reguł zrównoważonego projektowania. ponadto zadaniem studentów było stworzenie gotowego prototypu projektu. projekt powstał w ramach zajęć: kreacja i prototypowanie.

zespół projektowy:

  • Patryk Sowa
  • Paweł Snoch
  • Miłosz Zimnik
  • Andrzej Żurakowski

do pobrania:

  • prezentacja projektu: link
  • animacja 3d: link